Higher (Daha Yüksek)

Please, you know I rate Queens
Lütfen, biliyorsun kraliçeleri oranladım
Yo, cah that’s in my jeans
Sen, çünkü kotumun içinde
I don’t want grief, don’t want drama
Üzüntü istemiyorum, drama istemiyorum
I just went out for a little Chinese
Az önce biraz Çinli için dışarı çıktım
Had Chinese then couldn’t leave
Çinlim var sonra terk edemedim
I lost my phone and my cards and keys
Kartlarımı anahtarlarımı ve telefonumu kaybettim
Came, came home four o’clock
Geldim, eve saat dörtte geldim
Walk back like I’m, walk back like I’m chief
Geri yürüdüm, şef gibi geri yürüdüm

Do me right
Beni haklı çıkar
You’re lying
Yalan söylüyorsun
It’s in your eyes, don’t try it
Gözlerinde, deneme
No, you can’t hide, have you lost your mind?
Hayır, saklayamıyorsun, aklını mı kaçırdın?
Did I cross your mind?
Aklını mı karıştırdım?
It’s your life, I said I’d never
Bu senin hayatın, ben asla dedim
Let you waste my time
Asla zamanımı harcamana izin vermem
I said you’d never
Sana asla dedim
Hear me say that twice
Bunu iki kez söylediğimi duydun
You crossed that line
Çizgiyi aştın
You crossed that line
Çizgiyi aştın

You know what you’re doing
Ne yaptığını biliyorsun
I won’t listen to another excuse
Başka bir bahane dinlemeyeceğim
This time you blew it
Şimdi batırdın
The people you used are jumping through hoops
Kullandığın insanlar çemberden çıkıyor
I won’t let you do it
Yapmana izin vermeyeceğim
You can’t seduce me, now who looks foolish?
Beni tahrik edemezsin, şimdi kim aptal görünüyor?
Sorry, but I know your type
Üzgünüm, ama cinsini biliyorum
I won’t be undermined
Zararlı olmayacağım

I can’t take this down to the wire
Bunu tele indiremem
Soon see if I fight fire with fire
Yakında eğer ateşle, ateşle kavga edersem bak
Dig that grave
Mezarı kaz
You’re such a bad liar
Ne kötü bir yalancısın
Stakes gettin’ higher and higher and higher and higher
Kazıklar yükseliyor ve yükseliyor ve yükseliyor ve yükseliyor

Higher, higher, higher (high-high-higher)
Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor (yüksek-yüksek-yükseliyor)
Higher, higher, higher (high-higher)
Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor (yüksek- yükseliyor)
Higher, higher, higher (high-high-higher)
Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor (yüksek-yüksek-yükseliyor)
Higher, higher, higher (high-higher)
Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor (yüksek- yükseliyor)

You’ll be fine, stop crying
İyi olacaksın, ağlamayı kes
Dry your eyes, stop fighting
Gözlerini kurut, kavgayı bırak
Rest that mind, give yourself some time
Zihnini rahatlat, kendine biraz zaman ver
You might like what you find
Belki ne bulduğunu seversin
It’s your life, and said I’d never
Bu senin hayatın ve ben asla dedim
Let you ruin mine
Benimkini mahvetmene izin vermeyeceğim
I said I’d never, ever
Asla dedim, asla
Pay the price
Ücret ödemeyeceğim
You crossed the line
Çizgiyi aştın
You crossed the line
Çizgiyi aştın

Why did you do it? (Oh, yeah)
Neden bunu yaptın?
Why would you choose to use and abuse me?
Neden beni kullanmayı ve taciz etmeyi tercih ettin?
This close to ruin (oh, yeah)
Bu mahvetmeye yakın
Why just stand by?
Neden sadece beklemedesin?
Don’t you dare roll your eyes
Bakışlarını çevirmeye cesaret etme
Why put me through it?
Neden onu bana bıraktın?
Enough with the lies
Yalanlarla yeter
I know what the truth is
Gerçeğin ne olduğunu biliyorum
Sorry, but I know your type
Üzgünüm ama cinsini biliyorum
I won’t be undermined
Zararlı olmayacağım
I can’t take this down to the wire
Bunu tele indiremem
Soon see if I fight fire with fire
Yakında eğer ateşle, ateşle kavga edersem bak
Dig that grave
Mezarı kaz
You’re such a bad liar
Ne kötü bir yalancısın
Stakes gettin’ higher and higher and higher and higher
Kazıklar yükseliyor ve yükseliyor ve yükseliyor ve yükseliyor

Higher, higher, higher (high-high-higher)
Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor (yüksek-yüksek-yükseliyor)
Higher, higher, higher (high-higher)
Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor (yüksek- yükseliyor)
Higher, higher, higher (high-high-higher)
Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor (yüksek-yüksek-yükseliyor)
Higher, higher, higher (high-higher)
Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor (yüksek- yükseliyor)