Linkin Park-The Catalyst (Türkçe Çeviri)

God bless us everyone,
Tanrı herkesi bize kutsa,

We’re a broken people living under loaded gun.
Biz yüklü silahlar altında yaşayan kırık insanlarız

And it can’t be outfought,
Ve bu dış mücadelede bulunmaz

It can’t be outdone,
Yenilmez olamaz ,

It can’t be outmatched,
Geçilir olamaz ,

It can’t be outrun.
Çıkış olamaz .

No!
Hayır!

And when I close my eyes tonight,
Ve geceleri gözlerimi kapattığımda ,

To symphonies of blinding light!
Kör ışığın senfonileri için

Like memories in cold decay,
Soğuk çürük içindeki hafızalar gibi

Transmissions echoing away,
Yayınlar eko yaparak uzaklaşıyor

Far from the world of you and I,
Senin ve benim dünyalarımdan uzakta

Where oceans bleed into the sky!
Okyanuslar gökyüzünde kanıyor!

God save us everyone,
Tanrı bizi herkesten korusun,

Will we burn inside the fires of a thousand suns?
Binlerce güneşin ateşleri içerisinde biz yanacak mıyız?

For the sins of our hands,
Ellerimizin günahları için,

The sins of our tongues,
Dillerimizin günahları ,

The sins of our fathers,
Babalarımızın günahları,

The sins of our young.
Gençliğimin günahları.

No!
Hayır!

God save us everyone,
Tanrı bizi herkesten korusun,

Will we burn inside the fires of a thousand suns?
Binlerce güneşin ateşleri içerisinde biz yanacak mıyız?

Ooh!

Lift me up,
Beni kaldır ,

Let me go…
Gitmeme izin ver..