Kingdom of One (Birinin Krallığı)


First light, a sacrifice
İlk ışık, bir kurban
Bird’s eye, saw the signs
Kuş bakışı, işaretleri gördüm
Cold nights will take your life
Soğuk geceler hayatını alacak
Reach out and touch your faith
Elini uzat ve inancına dokun
Give up on everything
Her şeyden vazgeç
To carry the world on a string
Dünyayı bir sicimin üstünde taşımak için

All you can give, all you can beg
Verebileceğin her şey, yalvarabileceğin her şey
All that you longed for, nothing compares
Hasret çektiğin her şey, hiçbir şeyle kıyaslanamaz
When nothing is sacred, no one is safe
Hiçbir şey kutsal olmadığında kimse güvende değil

So you wanna play God? Come on
Yani tanrıyı mı oynamak istiyorsun? Hadi
Is that all you got? Come on
Tüm sahip olduğun bu mu? Hadi
Would you sell your soul? Burn it all
Ruhunu satar mıydın? Hepsini yak
Everything that you love
Sevdiğin her şeyi
Finally become second to none
Sonunda ikinci olan hiçliğe dönüştü
In a kingdom of one
Birinin krallığında

Dig down, far below
Derince kaz, çok aşağıya in
Lost souls, feed the crows
Kayıp ruhlar, kargaları besle
Hell’s fire keeps you warm
Cehennemin ateşi seni sıcak tutar

All you can give, all you can beg
Verebileceğin her şey, yalvarabileceğin her şey
Look to your heart, but nothing is there
Kalbine bak, ama kalbinde kimse yok
When nothing is sacred, no one is safe
Hiçbir şey kutsal olmadığında kimse güvende değil

So you wanna play God? Come on
Yani tanrıyı mı oynamak istiyorsun? Hadi
Is that all you got? Come on
Tüm sahip olduğun bu mu? Hadi
Would you sell your soul? Burn it all
Ruhunu satar mıydın? Hepsini yak
Everything that you love
Sevdiğin her şeyi
Finally become second to none
Sonunda ikinci olan hiçliğe dönüştü
In a kingdom of one
Birinin krallığında
In a kingdom of one
Birinin krallığında

Come on
Hadi
Come on
Hadi
Come on
Hadi
Come on
Hadi

So you wanna play God? Come on
Yani tanrıyı mı oynamak istiyorsun? Hadi
Is that all you got? Come on
Tüm sahip olduğun bu mu? Hadi
Would you sell your soul? Burn it all
Ruhunu satar mıydın? Hepsini yak
Everything that you love
Sevdiğin her şeyi
Ash to ash, dust to dust
Küle kül, toza toz
Everything in God above
Her şey yukarıdaki tanrıda
Shed a tear, shed your blood
Gözyaşı dök, kan dök
No, you cannot give enough
Hayır, yeterince veremezsin
Finally become second to none
Sonunda ikinci olan hiçliğe dönüştü
In a kingdom of one
Birinin krallığında