Our ancestors had to fight to survive
Just so we could have a chance of a life
We’re not here so we can blow it all
We could bear witness to the rise and the fall

Atalarımız hayatta kalmak için savaşmak zorundaydı
Sırf bizim bir yaşam şansımız olsun diye
Burada değiliz, bu yüzden hepsini mahvedebiliriz
Yükselişe ve düşüşe tanık olabiliriz

Ancient dreams in a modern land
I’m trying to get back as fast I can
Back to a time before I had form
Back to a time before I was born

Modern bir ülkede eski rüyalar
Elimden geldiğince hızlı geri dönmeye çalışıyorum
Formum olmadan önceki bir zamana geri döndüm
Ben doğmadan önceki bir zamana geri döndüm

You don’t have to be like everybody else
You don’t have to fit into the norm
You are not here to conform
I am here to take a look insidе myself
Recognize that I could bе the eye, the eye of the storm

Herkes gibi olmana gerek yok
Normlara uymak zorunda değilsin
Uymak için burada değilsin
Kendime bir göz atmak için buradayım
Fırtınanın gözü olabileceğimi fark et

I am not my body, not my mind or my brain (Ha!)
Not my thoughts or feelings, I am not my DNA
I am the observer, I’m a witness of life
I live in the space between the stars and the sky

Ben bedenim değilim, aklım ya da beynim değilim (Ha!)
Düşüncelerim ya da hislerim değilim, DNA’m değilim
Ben gözlemciyim, hayatın tanığıyım
Yıldızlarla gökyüzü arasındaki uzay boşluğunda yaşıyorum

What’s your purpose, why were you put on Earth?
You could be lost but you belong to the world
We’re now living in a seminal age
The walls are being broken and we’re ready for change

Amacın nedir, neden Dünya’ya kondun?
Kaybolabilirsin ama dünyaya aitsin
Şimdi yeni bir çağda yaşıyoruz
Duvarlar kırılıyor ve biz değişime hazırız

Ancient dreams in a modern land
I’m trying to get back as fast I can
Back to a time before I had form
Back to a time before I was born

Modern bir ülkede eski rüyalar
Elimden geldiğince hızlı geri dönmeye çalışıyorum
Formum olmadan önceki bir zamana geri döndüm
Ben doğmadan önceki bir zamana geri döndüm

You don’t have to be like everybody else
You don’t have to fit into the norm
You are not here to conform
I am here to take a look insidе myself
Recognize that I could bе the eye, the eye of the storm

Herkes gibi olmana gerek yok
Normlara uymak zorunda değilsin
Uymak için burada değilsin
Kendime bir göz atmak için buradayım
Fırtınanın gözü olabileceğimi fark et

I am not my body, not my mind or my brain (Ha!)
Not my thoughts or feelings, I am not my DNA
I am the observer, I’m a witness of life
I live in the space between the stars and the sky

Ben bedenim değilim, aklım ya da beynim değilim (Ha!)
Düşüncelerim ya da hislerim değilim, DNA’m değilim
Ben gözlemciyim, hayatın tanığıyım
Yıldızlarla gökyüzü arasındaki uzay boşluğunda yaşıyorum

From the heart of Malaysia
To the dark Himalayas
From the day you were born
You are not here to conform

Malezya’nın kalbinden
Karanlık Himalayalara
Doğduğun günden beri
Uymak için burada değilsin

You don’t have to be like everybody else
You don’t have to fit into the norm
You are not here to conform
I am here to take a look inside myself
Recognize that I could be the eye, the eye of the storm

Herkes gibi olmana gerek yok
Normlara uymak zorunda değilsin
Uymak için burada değilsin
Kendime bir göz atmak için buradayım
Fırtınanın gözü olabileceğimi fark et

I am not my body, not my mind or my brain (Ha!)
Not my thoughts or feelings, I am not my DNA
I am the observer, I’m a witness of life
I live in the space between the stars and the sky

Ben bedenim değilim, aklım ya da beynim değilim (Ha!)
Düşüncelerim ya da hislerim değilim, DNA’m değilim
Ben gözlemciyim, hayatın tanığıyım
Yıldızlarla gökyüzü arasındaki uzay boşluğunda yaşıyorum