Peggy Gou, Lenny Kravitz I Believe In Love Again Türkçe Çevirisi

You control my fire | Ateşimi kontrol ediyorsun
Baby, you have got it all | Bebeğim, sende her şey var
You’ve got my body and my spirit | Bedenim ve ruhum sende
Winter, spring, summer, or fall | Kış, ilkbahar, yaz veya sonbahar
You’ve got me writhing to your rhythm | Ritminle kıvranıyorum
Even when I’m feeling small | Kendimi küçük hissettiğimde bile
Oh yeah | Oh evet.
You got me rockin’ to your rhythm | Ritminle beni sallıyorsun
And you’ve got me feeling tall | Ve beni uzun hissettiriyorsun

I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
Oh, oh-oh, oh | Oh, oh-oh, oh
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe | İnanıyorum ki
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum

Tonight | Bu gece
You know that | Biliyorsun ki
You’re gonna find | Bulacaksın
What you’re looking for | Aradığınız şey
You and I | Sen ve ben
To feel you’re in a dancefloor | Bir dans pistinde olduğunu hissetmek için
Baby, please | Bebeğim, lütfen.
C’mon | Hadi ama.

When I’m uninspired | İlhamsız olduğumda
And I’m down and feeling low | Moralim bozuk ve kendimi kötü hissediyorum.
You take me higher | Beni daha yükseğe çıkarıyorsun
There’s no limit | Sınır yok
To the places I can go | Gidebileceğim yerlere
And when I dive into your river | Ve nehrine daldığımda
Where the crystal waters flow | Kristal suların aktığı yerde
Oh yeah | Oh evet.
That is the moment I’m delivered | Bu benim teslim olduğum an
Baby, never let me go | Bebeğim, asla bırakma beni
Don’t let me go | Gitmeme izin verme

I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
Oh, oh-oh, oh | Oh, oh-oh, oh
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe | İnanıyorum ki
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe in | İnanıyorum ki
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe | İnanıyorum ki
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
Ooh, ooh | Ooh, ooh
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum
I believe | İnanıyorum ki
I believe in love again | Aşka yeniden inanıyorum