Jonas Brothers Strong Enough Türkçe Çevirisi

Been a hell of a week, but we made it | Cehennem gibi bir haftaydı ama başardık.
Yeah, we made it | Evet, başardık.
Yeah, the bar’s shutting down, but we staying | Evet, bar kapanıyor ama biz burada kalıyoruz.
Yeah, we staying | Evet, kalıyoruz.

Only got so long till the morning comes | Sabahın gelmesine daha çok var.
And life is too short to be wasted | Ve hayat boşa harcanmayacak kadar kısa.

So light me up | Bu yüzden aydınlat beni
Twist me something good, make it strong enough | Bana iyi bir şey bük, yeterince güçlü yap
Last long enough | Yeterince uzun ömürlü
Before the night is up | Gece bitmeden
Just give me something good, pour me all your love | Sadece bana iyi bir şey ver, tüm sevgini dök bana
Make it strong enough | Yeterince güçlü yapın
I’m never coming down | Asla aşağı inmeyeceğim
Ooh, make it strong enough, I’m never coming down | Ooh, yeterince güçlü yap, asla aşağı inmeyeceğim

Always say what I want when I’m faded | Solgun olduğumda her zaman ne istediğimi söylerim
And I’m faded, oh | Ve ben solgunum, oh
Put it on, play our song till we break it | Aç şunu, kırana kadar çal şarkımızı
Till we break it (Oh) | Kırana kadar (Oh)

Only got so long till the morning comes | Sabahın gelmesine daha çok var.
And life is too short to be wasted | Ve hayat boşa harcanmayacak kadar kısa.

So light me up (Light me up) | Öyleyse aydınlat beni (Aydınlat beni)
Twist me something good, make it strong enough | Bana iyi bir şey bük, yeterince güçlü yap
Last long enough | Yeterince uzun ömürlü
Before the night is up (The night is up) | Gece bitmeden (Gece bitmeden)
Just give me something good, pour me all your love | Sadece bana iyi bir şey ver, tüm sevgini dök bana
Make it strong enough | Yeterince güçlü yapın
I’m never coming down (Never coming down) | Asla aşağı inmeyeceğim (Asla aşağı inmeyeceğim)
Ooh, make it strong enough, I’m never coming down | Ooh, yeterince güçlü yap, asla aşağı inmeyeceğim
(Strong enough, make it strong enough) | (Yeterince güçlü, yeterince güçlü yap)
Ooh, oh (Make it strong enough, make it strong enough) | Ooh, oh (Yeterince güçlü yap, yeterince güçlü yap)
I’m never coming down | Asla aşağı inmeyeceğim

Never coming down | Asla aşağı inmiyor
Never coming down, yeah | Asla düşmeyecek, evet
Never coming down | Asla aşağı inmiyor
Never coming down | Asla aşağı inmiyor
Never coming down | Asla aşağı inmiyor

So light me up | Bu yüzden aydınlat beni
Twist me something good, make it strong enough | Bana iyi bir şey bük, yeterince güçlü yap
Last long enough | Yeterince uzun ömürlü
Before the night is up | Gece bitmeden
Just give me something good, pour me all your love | Sadece bana iyi bir şey ver, tüm sevgini dök bana
Make it strong enough | Yeterince güçlü yapın
I’m never coming down | Asla aşağı inmeyeceğim
(Strong enough, make it strong enough) | (Yeterince güçlü, yeterince güçlü yap)
Ooh (Make it strong enough, make it strong enough) | Ooh (Yeterince güçlü yap, yeterince güçlü yap)
(Make it strong enough) I’m never coming down | (Yeterince güçlü, yeterince güçlü yap)
(Strong enough, make it strong enough) | (Yeterince güçlü, yeterince güçlü yap)
Never coming down, oh | Asla aşağı inme, oh
(Make it strong enough, make it strong enough) | (Yeterince güçlü yap, yeterince güçlü yap)
I’m never coming down | Asla aşağı inmeyeceğim