Well, well, you better run from me

İyi, iyi , sen benden kaçsan iyi
You better hit the road

Yola çarpsan daha iyi
You better up and leave

Sen yukarı çıksan ve ayrılsan daha iyi
Don’t get too close

Çok yakın olma
‘Cause I’m a rolling stone

Çünkü ben bir taş yuvarlıyorum
And I keep rolling on

Ve ben yuvarlıyorum
You better run from me

Benden kaçsan daha iyi
Before I take your soul

Ben senin ruhunu almadan önce
If

Eğer


You better run from me

Sen benden kaçarsan
You better say goodbye

Sen elveda desen daha iyi
And even if I plead

Ve hatta eğer ben yalvarsaydın
Don’t waste your time

Vaktini harcama
‘Cause I’m a broken home

Çünkü ben kırık bir evim
You’re better off alone

Sen yalnız kalsan daha iyi
You better run from me

Sen benden kaçsan daha iyi
Before I take your soul

Ben senin ruhunu almadan önce


If I go, let me go
Eğer ben gidersem, gitmeme izin ver

Don’t you follow me, let me go

Beni takip etme, gitmeme izin ver
I will let you down, let me go

Ben seni hayal kırıklığına uğratmayacağım, gitmeme izin ver
Even if your heart can’t take it

Eğer kalbin almazsa
Light me up in flames

Alevler içinde beni yak
Light me up, ayy

Beni yak, ayy

NAKARAT
(Oh) Light me up

(Oh) Beni yakıyorsun
(Oh) Light me up

(Oh) Beni yakıyorsun
(Oh) Light me up

(Oh) Beni yakıyorsun
(Oh) Light me up in flames

(Oh) Beni alevler içinde yakıyorsun
(Oh) Light me up

(Oh) Beni yakıyorsun
(Oh) Light me up

(Oh) Beni yakıyorsun
(Oh) Light me up

(Oh) Beni yakıyorsun
(Oh) Light me up in flames

(Oh) Beni alevler içinde yakıyorsun