İyileşme

I don’t want to play this game no more

Bu oyunu daha fazla oynamak istemiyorum

I don’t wanna play it

Bunu oynamak istemiyorum

I don’t want to stay  round here no more

Buralarda daha fazla kalmak istemiyorum

I don’t wanna stay here

Burada kalmak istemiyorum

Like rain on a Monday morning

Bir Pazartesi sabahı yağmuru gibi

Like pain that just keeps on going on

Sadece devam eden acı gibi

Look at all the hate they keep on showing

Sergilemeye devam ettikleri tüm şu nefrete bak

I don’t want to see that

Bunu görmek istemiyorum

Look at all the stones they keep on throwing

Atmaya çalıştıkları tüm şu taşlara bak

I don’t want to feel that

Bunu hissetmek istemiyorum

Like sun that will keep on burning

Yakmaya devam edecek Güneş gibi

I used to be so discerning, oh

Çok anlayışlıydım, oh.

In my recovery

Benim iyileşmemde

I am a soldier at war

Savaştaki bir askerim

I have broken down walls

Duvarları yıktım

I defined, I disagned

Ben belirledim, ben tasarladım

My recovery

İyileşmemi

In the sound of the sea

Denizin sesinde

 In the oceans of me

Benim okyanusumda

I defined, I disagned

Ben belirledim, ben tasarladım

My recovery

Benim iyileşmemi

Keep soaring

Yükselmeye devam et

Keep song-writing

Şarkı yazmaya devam et

My recovery

Benim iyileşmem

And I can hear the choirs keep on singing

Ve koroların şarkı söylemeye devam ettiklerini duyabiliyorum

Teel me what they’re saying

Onların ne söylediğini anlat bana

And I can hear the phone

Ve telefonu duyabiliyorum

It keeps on ringing

Çalmaya devam ediyor

I don’t want to answer

Cevaplamak istemiyorum

I know that I used to listen

Dinlerdim biliyorum

And I know I’ve become dismissive,oh

Ve biliyorum önemsemez olmaya başladım, oh.

Repeat ‘2

Nakarat ‘2