Levitate

​twenty one pilots

Oh, I know how to levitate up off my feet
Oh, ayaklarımı nasıl havada durduracağımı biliyorum
And ever since the seventh grade I learned to fire-breathe
Ve yedinci sınıftan beri ağzımdan ateş çıkarıyorum
And though I feed on things that fell
Ve bir şeyler besliyor olmama rağmen , düştü
You can learn to levitate with just a little help
Sadece küçük bir yardımla havada durmayı öğrenebilirsin
Learn to levitate with just a little help
Sadece küçük bir yardımla havada durmayı öğrenebilirsin

Come down, come down
Aşağı in , aşağı in
Cowards only come through when the hour’s late
Korkaklar sadece geç saatlerde gelir
And everyone’s asleep, mind you
Ve herkes uyur, unutma 
Now show up, show up
Şimdi görün, görün
I know I shouldn’t say this
Biliyorum bunu söylememeliyim
But a curse from you is all that I would need right now, man
Ama şu an ihtiyacım olan senden bir lanet, adamım
Come down, come down
Aşağı in, aşağı in
Cowards only come through when the hour’s late
Korkaklar sadece geç saatlerde gelir
And everyone’s asleep, mind you
Ve herkes uyur, unutma
Now show up, show up
Şimdi görün, görün
I know I shouldn’t say this
Biliyorum bunu söylememeliyim
But a curse from you is all that I would need right now, man
Ama şu an ihtiyacım olan senden bir lanet, adamım

Danger in the fabric of this thing I made
Yaptığım bu şeyin kumaşında tehlike var
I probably shouldn’t show you, but it’s way too late
Muhtemelen sana göstermemeliyim ama çok geç gibi
My heart is with you hiding, but my mind’s not made
Kalbim seni gizliyor ama aklım bunu yapmıyor
Now they know it like we both knew for some time I’d say
Şimdi onlar biliyor gibi, ikimizde bir süre söylediğimi biliyorduk
They’re smirking at first blood, they’re circling above
İlk kanımda sırıtıyorlar, üzerinde dolaşıyorlar
But this is not enough
Ama bu yeterli değil
Yeah, this is not what you thought
Evet, bu senin düşündüğün şey değil
No, no we are not just graffiti on a passing train
Hayır, hayır biz sadece geçen bir trenin üzerindeki duvar yazısı değiliz
I got back what I once bought back
Bir kez geri aldığım şeye geri döndüm
In that slot I won’t need to replace
Bu yarığı değiştirmeye ihtiyacım olmayacak
This culture is a poacher of overexposure, not today
Bu kültür kaçak avcılara aşırı maruz kaldı ,bugün değil
Don’t feed me to the vultures
Beni akbabalara yem etme
I am a vulture who feeds on pain
Ben acıyı besleyen bir akbabayım
Sleep in a well-lit room, don’t let the shadow through
İyi aydınlatılmış bir odada uyuyorum , gölgenin geçmesine izin vermemesine rağmen
And sever all I knew, yeah, sever all
Ve tüm bildiğimi paylaşıyorum, evet, hepsini paylaşıyorum
I thought I could depend on my weekends
Hafta sonlarıma güvenebileceğimi düşündüm
On the freezing ground that I’m sleeping on
Dondurucu zeminin üstünde uyuyorum
Please, keep me from; please, keep me down from the ledges
Lütfen, beni uzak tut, lütfen beni çıkıntılardan uzak tut
Better test it, wooden wedges under doorways
Ahşap takozların atındaki girişleri kontrol etsen iyi olur
Keep your wooden wedges under doors
Ahşap takozların altındaki kapıları tut
Chorus, verse, chorus, verse
Koro , ayet, koro ,ayet
Now here comes the eight
Şimdi buraya sekiz geliyor
Wait, habits here too
Bekle , alışkanlıklar da burada
You’re the worst, your structure compensates
Sen en kötüsüsün, yapının tazminatısın
But compensation feels a lot like rising up to dominate by track two
Ama tazminat, iki tarafın hakimiyetine yükselmek gibi hissettiriyor
At least they all know all they hear comes from a place
En azından tüm bildikleri hepsinin duyduğu bir yerden geliyor

Oh, I know how to levitate up off my feet
Oh, ayaklarımı nasıl havada durduracağımı biliyorum
And ever since the seventh grade I learned to fire-breathe
Ve yedinci sınıftan beri ağzımdan ateş çıkarıyorum
And though I feed on things that fell
Ve bir şeyler besliyor olmama rağmen , düştü
You can learn to levitate with just a little help
Sadece küçük bir yardımla havada durmayı öğrenebilirsin
You can levitate with just a little help
Sadece küçük bir yardımla havada durmayı öğrenebilirsin

Welcome to Trench
Trench’e hoş geldin