Sınav yaklaşıyor, sınav yaklaştıkça da benim gibilerin kafası sınavla bozuluyor. Karikatürlerle edebiyat, dopinglerle edebiyat derken bir bakmışsınız ezber yapabilmek için abuk subuk bir sürü şey çıkarmışsınız başınıza. Hele bir de o benim gibiler aynı zamanda kafayı müzik dinlemeyle bozmuşsa ortaya garip eşleştirmeler çıkıyor, tıpkı biraz sonra sizinle paylaşacağım liste gibi.

Sanatın bütün dalları aslında birbiriyle paralel ilerler, büyük oranda aynı ve geri kalanında ayrı ilerleyen bu dalları birbiriyle özdeşleştirmemek elde değil. Edebiyat akımlarının, gerek edebiyatta, gerek resimde gerek ise müzikte yansımalarını görmek de oldukça mümkün.

1-) Dadaizm – Elektronik Dans Müziği

Edebi akım olarak Dadaizm, rastgele kelimeleri yan yana getirerek şiir oluşturma akımıdır. Bu sanatçılar şiirlerini oluştururken sadece kelimelerin ahengine dikkat ederler, hatta bazen bunu bile önemsemezler. Dadaist sanatçılar işi öyle bir ilginç boyuta getirmişlerdir ki bu akımı ”şapkadan kelime çekme” olarak tanımlarlar.
Elektronik dans müziği, bana hep tıpkı Dadaizm gibi  sözlerin anlamına dikkat etmeden sadece ritme uygun oluşturulan sözlerle bir müzik türü olarak geldiğinden bu akımla kafamda özdeşleşmiş vaziyette.

2-) Klasisizm – Alternatif

Klasisizm akımı ilk olarak Rönesans dönemi İtalya’sında ortaya çıkar ve Tanzimat dönemi ile beraber Osmanlı sanat anlayışında da etki eder. Bu akımın en belirgin özelliği Antik Yunan-Roma klasiklerini temel alarak oluşturulması ve ahlak kurallarına dayanması. Alternatif müzik, tıpkı bu parçada olduğu gibi, şarkıda Atlas’ın hikayesi anlatılıyor, Klasisizm akımının bu belirgin özelliği Yunan destanları motifini kullanır.

3-) Romantizm – R&B

Bu akım yine Tanzimat dönemiyle edebiyatımıza giren ve ilk olarak Fransa’da ortaya çıkan, toplumsallığa önem veren, iyi-kötü çatışmasını yansıtan edebi akım. R&B, günümüzde Beyonce gibi sanatçıların bazen feminist marşı yazmak için bazen ise siyahi haklarını savunmak için kullandığı bir müzik türü.

4-) Realizm – Rap

”Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim.
İnan ki ne söylediysem görüp de söylemişim…”

-Mehmet Akif ERSOY

Realizmin edebiyatımızdaki en büyük öncüsü Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde dile getirdiği gibi Realizm, gerçeği olduğu gibi yansıtmayı kendine amaç edinen edebi akımdır. Tıpkı rap sanatçılarının yaptığı gibi. Pop-rap atışmasına pek hak vermem fakat şu bir gerçek ki rap sanatçıları, gerek yerli, gerek yabancı olarak, toplumsal sorunlara daha çok şarkılarında yer verir. Dünyayı toz pembe görmek yerine Amerika’da polisin işlediği siyahi cinayetlerine ses çıkaran The Black Eyed Peas’ın Ring the Alarm şarkısı da buna bir örnek.

5-) Sembolizm – Blues

Tanzimat Döneminden sonra başlayan istibdat devrindeki karamsarlık sanatçıları ister istemez kendi iç dünyalarına yönlendirmiş, toplumsal sorunlardan uzaklaştırmıştı. Hal böyleyken, yine Fransa’da ortaya çıkan ve imgelerle yüklü, kapalı bir anlamı esas alan Sembolizm akımının Türk edebiyatına girmesi kaçınılmaz olmuştu. Akşam kızıllığı, gün batımı, gece, kış gibi hüzün yüklü temalar şiirde işlendiği için aklıma direk olarak İngilizce’de Blue kelimesinin hüzün anlamını çağırıştıran Blues müzik türü gelmişti.