I’m a wizard of love…

-Ben aşk sihirbazıyım

I put a spell on you, I…

-Ben sana büyü yaptım, ben
I put a spell on you

-Sana büyü yaptım
[?]
I’m holding you down

-Seni tutuyorum

[?] escape

-Kaçış…
And you’re in my mind

-Ve sen kafamdasın
Put a spell

-Büyü yap
[?]
I’m holding you down

-Seni tutuyorum