Whoa-ah-ah-ah-oh
Goin’ out on the weekend
Haftasonu dışarıya çıkıyoruz
Gettin’ dressed with my girls
Kızlarımla elbiselerimizi giyiyoruz
Put on my favorite lip gloss
Favori dudak parlatıcımı sürüyoruz
Cherry Garcia swirl
Perfume, pleasure, and platforms
Parfüm, zevk ve podyum
Livin’ that kind of world
Dünyayı bu şekilde yaşıyoruz
We’re gonna live it up tonight
Bu gece eğleneceğiz
So, if you’re out with your girls
Yani, sen kızlarınla dışarıdaysan
And if you feel on top of the world
Ve dünyanın zirvesinde hissediyorsan
Whoa-ah-ah-ah-oh
Out with your girls
Kızlarınla dışarıda
I can’t wait to live it up tonight
Bu gece eğlenmek için bekleyemem
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
Let’s have a girls’ night out tonight
Hadi bu gece bir kızlar gecesi yapalım
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
Let’s have a girls’ night out tonight
Hadi bu gece bir kızlar gecesi yapalım
I can’t wait to live it up tonight
Bu gece eğlenmek için bekleyemem
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
When we’re out at the weekend
Haftasonu biz dışarıdayken
R.I.P to the club
Kulüp için huzur içinde yatsın
‘Cause we walk in and kill it
Çünkü biz içeri giriyoruz ve onu öldürüyoruz
DJ, hey, turn it up
Dj, hey, aç sesi
Sing along like we wrote it
Yazdığımız gibi eşlik et
Screamin’ out all the words
Bütün kelimeleri bağır
We’re gonna live it up tonight
Bu gece çpk eğleneceğiz
So, if you’re out with your girls
Yani, sen kızlarınla birlikte dışarıdaysan
And if you feel on top of the world
Ve eğer dünyanın zirvesinde hissedersen
Whoa-ah-ah-ah-oh
Out with your girls

I can’t wait to live it up tonight
Bu gece eğlenmek için bekleyemem
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
Let’s have a girls’ night out tonight
Hadi bu gece bir kızlar gecesi yapalım
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
Let’s have a girls’ night out tonight
Hadi bu gece bir kızlar gecesi yapalım
I can’t wait to live it up tonight
Bu gece eğlenmek için bekleyemem
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
It’s a girls’ night out, it’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi, bu bir kızlar gecesi
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Siz değil erkekler, siz değil erkekler
It’s a girls’ night out, it’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi, bu bir kızlar gecesi
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
Let’s have a girls’ night out tonight
Hadi bu gece bir kızlar gecesi yapalım
Whoa-ah-ah-ah-oh
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
I’m with my best friends, and it feels so right
En iyi arkadaşlarımla birlikteyim ve çok iyi hissediyorum
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
Let’s have a girls’ night out tonight
Hadi bu gece bir kızlar gecesi yapalım
(Alright, alright, alright)
(Tamam, tamam, tamam)
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
Let’s have a girls’ night out tonight
Hadi bu gece bir kızlar gecesi yapalım
I can’t wait to live it up tonight
Bu gece eğlenmek için bekleyemem
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
Let’s have a girls’ night out tonight
Hadi bu gece bir kızlar gecesi yapalım
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
So throw your hands up if you feel alright
Eğer iyi hissedersen ellerini kaldır
I can’t wait to live it up tonight
Bu gece eğlenmek için bekleyemem
It’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi
No you boys, no you boys
Hayır siz değil erkekler, hayır siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Hayır siz değil erkekler, hayır siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Hayır siz değil erkekler, hayır siz değil erkekler
It’s a girls’ night out, it’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi, bu bir kızlar gecesi
No you boys, no you boys
Hayır siz değil erkekler, hayır siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Hayır siz değil erkekler, hayır siz değil erkekler
No you boys, no you boys
Hayır siz değil erkekler, hayır siz değil erkekler
It’s a girls’ night out, it’s a girls’ night out
Bu bir kızlar gecesi, bu bir kızlar gecesi