Candy Perfume Girl (Şeker Parfümlü Kız)

Young velvet porcelain boy
Genç, kadife porselen çocuk
Devour me when you’re with me
Benimle birlikte olduğun zaman beni yiyip bitiriyorsun
Blue wish window seas
Mavi dilek, pencere denizleri
Speak delicious fires
Lezzetli ateşler söyle

I’m your candy perfume girl
Ben senin şeker parfümlü kızınım
Your candy perfume girl
Senin şeker parfümlü kızın

Moist warm desire
Nemli sıcak tutku
Fly to me
Bana doğru uçuyor

I’m your candy perfume girl
Ben senin şeker parfümlü kızınım
Your candy perfume girl
Senin şeker parfümlü kızın
I’m your candy perfume girl
Ben senin şeker parfümlü kızınım
Candy, candy
Şeker, şeker

Rush me ghost you see
Ben aceleyle gördüğün hayaletim
Every center my home
Evimin her merkezi
Fever steam girl
Ateş buharı kızı
Throb the oceans
Okyanusların nabzı

Your candy perfume girl
Senin şeker parfümlü kızın
Your candy perfume girl
Senin şeker parfümlü kızın
Your candy perfume girl
Senin şeker parfümlü kızın
Candy perfume girl
Şeker parfümlü kız
Did I lie to you?
Sana yalan söyledim mi?
Candy perfume girl
Şeker parfümlü kız
Did I lie to you?
Sana yalan söyledim mi?
Magic poison
Sihirli zehir

You’re a candy perfume boy
Sen şeker parfümlü çocuksun
A candy perfume boy
Şeker parfümlü çocuk
You’re a candy perfume boy
Sen şeker parfümlü çocuksun
You’re candy
Şekersin
Candy perfume girl
Şeker parfümlü kız
The sacred nerve is magic poison
Kutsal sihir sihirli zehirdir
Candy, it’s candy
Şeker, bu şeker

I’m your candy perfume girl
Ben senin şeker parfümlü kızınım
I’m your candy perfume girl
Ben senin şeker parfümlü kızınım
Boy, girl, boy, girl, boy
Erkek, kız, erkek, kız, erkek
Candy
Şeker