Don’t tell me what to do my friend
You’ll break more hearts than you can mend
I know myself like no one else
Nothing to defend

Bana ne yapmam gerektiğini söyleme dostum
Onarabileceğinden daha çok kalpler kıracaksın
Kendimi kimsenin bilmediği kadar biliyorum
Savunacak bir şey yok

My life is full of good advice
And you don’t have to tell me twice
Living here in Paradise
No rules that I should bend

Hayatım iyi tavsiyelerle dolu
Ve senin bana ikincisini söylemene gerek yok
Burası cennette yaşamak gibi
Boyun eğmem gereken kurallar yok

In my years my life has changed
I can’t turn back the time
I can tell you just what made me change

Yıllar boyunca hayatım değişti
Zamanı geriye sardıramam
Sana sadece neyin beni değiştirdiğini söyleyebilirim

All I know is who I am
I’ll never let you down
The last one you can trust until the end

Tek bildiğim kim olduğum
Seni asla hayal kırıklığına uğratmayacağım
Son kez bana sonuna kadar güvenebilirsin

There ain’t no rules to follow
You can’t predict tomorrow
I know just who my friends are
The rest can turn to stone

Burada takip edilecek kurallar yok
Yarını bilemezsin
Sadece dostlarımın kim oldukarını biliyorum
Gerisi taşa dönüşebilir

Your memories are yours alone
They’re yours until your dust and bones
I know the things I’m looking for
I know just what I want

Anıların sadece sana ait
Onlar sen toz ve kemik olana kadar senin
Neye bakındığımı biliyorum
Sadece ne istediğimi biliyorum

In my life the times have changed
I’m still the man I was
I don’t want to hear your fairytales

Hayatımda devir değişti
Hala olduğum adamım
Peri masallarını duymak istemiyorum

All I know is who I am
I’ll never let you down
The last one you can trust until the end
Until the end

Tek bildiğim kim olduğum
Seni asla hayal kırıklığına uğratmayacağım
Son kez bana sonuna kadar güvenebilirsin
Sonuna kadar

In your life you’ll be amazed
At all the love you lose
You can never live that life again

Hayatında hayret edeceksin
Kaybettiğin tüm aşklarda
Hayatını asla tekrar yaşayamazsın

But one thing you will never lose
Is the singing in your head
That will still be with you till the end

Ama kaybetmeyeceğin tek şey
Kafanın içindeki o şarkı
O sonuna kadar seninle olacak