Help me, it’s like the walls are caving in

-Bana yardım et, sanki duvarlar çöküyor
Sometimes I feel like giving up

-Bazen vazgeçiyormuş gibi hissediyorum
But I just can’t

-Ama geçemem işte
It isn’t in my blood

-Vazgeçmek kanımda yok

Laying on the bathroom floor, feeling nothing

-Banyoda yerde seriliyim, bir şey hissetmiyorum
I’m overwhelmed and insecure, give me something

-Boğuluyormuş gibiyim ve güvensiz, bana bir şey ver
I could take to ease my mind slowly

-Yavaşça kafamı rahatlatabilrim
Just have a drink and you’ll feel better

-Sadece bir içki al ve daha iyi hissedeceksin
Just take her home and you’ll feel better

-Sadece onu evine bırak ve daha iyi hissedeceksin
Keep telling me that it gets better

-Bunun daha iyi olacağını söylemeye devam et
Does it ever?

-Hiç oldu mu ki?

Help me, it’s like the walls are caving in

-Bana yardım et, sanki duvarlar çöküyor
Sometimes I feel like giving up

-Bazen vazgeçiyormuş gibi hissediyorum

No medicine is strong enough

-Hiçbir ilaç yeterince güçlü değil
Someone help me

-Biri bana hardım etsin
I’m crawling in my skin

-Tenimin içinde sürünüyorum
Sometimes I feel like giving up

-Bazen sanki vazgeçiyormuşum gibi hissediyorum
But I just can’t

-Ama geçemem işte
It isn’t in my blood

-Bu kanımda yok (Kişiliğim/Benliğim böyle değil)

It isn’t in my blood

-Bu benim kanımda yok

Looking through my phone again feeling anxious

-Endişeli bir şekilde telefonuma doğru bakıyorum
Afraid to be alone again, I hate this

-Tekrar yalnız olmaktan korkuyorum, bundan nefret ediyorum
I’m trying to find a way to chill, can’t breathe, oh

-Sakinleşmek için bir yol bulmaya çalışıyorum, nefes alamıyorum
Is there somebody who could…

-Orada birileri var mı bana…

Help me, it’s like the walls are caving in

-Yardım edebilecek, sanki duvarlar üstüme çöküyor
Sometimes I feel like giving up

-Bazen vazgeçiyormuş gibi hissediyorum
No medicine is strong enough

-Hiçbir ilaç yeterince güçlü değil
Someone help me

-Biri yarım etsin
I’m crawling in my skin

-Tenimin içinde sürünüyorum

Sometimes I feel like giving up

-Bazen vazgeçiyormuş gibi hissediyorum
But I just can’t

-Ama geçemem işte
It isn’t in my blood

-Vazgeçmek kanımda yok

It isn’t in my blood

-Bu kanımda yok

I need somebody now

-Birine ihtiyacım var şimdi
I need somebody now

-Birine ihtiyacım var şimdi
Someone to help me out

-Bana yardım edecek birine
I need somebody now

-Birine ihtiyacım var şimdi

Help me, it’s like the walls are caving in

-Bana yardım edin, sanki duvarlar çöküyor
Sometimes I feel like giving up

-Bazen vazgeçiyormuş gibi hissediyorum
But I just can’t

-Ama geçemem
It isn’t in my blood

-Bu kanımda yok

It isn’t in my blood

-Kanımda bu yok
It isn’t in my blood

-Kanımda bu yok
I need somebody now

-Birine ihtiyacım var şimdi
It isn’t in my blood

-Kanımda bu yok
I need somebody now

-Birine ihtiyacım var şimdi
It isn’t in my blood

-Vazgeçmek kanımda yok.