blank

If I think she beautiful, well, that’s for sure

Onun güzel olduğunu düşünüyorum, bu kesin.

Give a little loving, but I still gonna need some more, rob it

Birazcık sevgi ver , ama hala biraz daha fazlasına ihtiyacım olacak, onu çalacağım.

Stealing from the rich and then give it to the poor

Zenginlerden çal ve sonra fakirlere ver.

Telling everybody it don’t matter anymore, she said

Herkese artık bunun önemi olmadığını söyleyin, dedi.

All I really needed was a friend like you

Tek ihtiyacım olan senin gibi bir arkadaştı.

Help me through and together we can change, but

Bana yardım edersen birlikte değişebiliriz,ama

If I was to stay it wasn’t for too long

Eğer kalıcı olsaydı çok uzun sürmezdi.

People sing the same song everywhere I’m going

Gittiğim her yerde insanlar aynı şarkıyı söylüyor.

Closer to the sun and far from the moon

Güneşe daha yakın ve aydan uzak

People screaming out they gonna see me real soon

İnsanlar çığlık atıyorlar, gerçek beni yakında görecekler

They say ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh diyorlar.

If I think she beautiful, well, that’s for sure

Onun güzel olduğunu düşünüyorum, bu kesin.

Give a little loving, but I still gonna need some more, rob it

Birazcık sevgi ver , ama hala biraz daha fazlasına ihtiyacım olacak, onu çalacağım.

Stealing from the rich and then give it to the poor

Zenginlerden çal ve sonra fakirlere ver.

Telling everybody it don’t matter anymore, she said

Herkese artık bunun önemi olmadığını söyleyin, dedi.

All I really needed was a friend like you

Tek ihtiyacım olan senin gibi bir arkadaştı.

Help me through and together we can change, but

Bana yardım edersen birlikte değişebiliriz,ama

If I was to stay it wasn’t for too long

Eğer kalıcı olsaydı çok uzun sürmezdi.

People sing the same song everywhere I’m going

Gittiğim her yerde insanlar aynı şarkıyı söylüyor.

Closer to the sun and far from the moon

Güneşe daha yakın ve aydan uzak

People screaming out they gonna see me real soon

İnsanlar çığlık atıyorlar, gerçek beni yakında görecekler

They say ooh, ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh, ooh diyorlar.