Snakehips & MØ – Don’t Leave (Çeviri)

You know me
Beni biliyorsun:
Now and then, I’m a mess
Bir bok içindeyim
Please don’t hold that against me
Lütfen bunu yüzüme çarpıtma
I’m a girl with a temper and heat
Öfkeli bir kızım
I know I can be crazy
Ara sıra çılgınlar gibi davranabildiğimi biliyorum

But I’m not just a fuck-up, I’m the fuck-up you need
Ama sıradan boku yemiş biri değil, senin ihtiyaç duyduğun türden boku yemiş biriyim
I don’t hear nobody when you focus on me
Bana odaklandığın zaman senden başkasını duymuyorum
Perfectly imperfect, yeah, I hope that you see
Kusursuzca kusursuzum, evet, umarım bunu anlarsın
Tell me you see
Anladığını söyle
‘Cause I know that you’ve been thinking ’bout it
Çünkü düşündüğünü biliyorum

Don’t leave
Yanımda kal
Shut your mind off and let your heart breathe
Düşüncelerini kapatıp kalbinin konuşmasına izin ver
You don’t need to be worried
Endişelenmene gerek yok
I may not ever get my shit together
Kendimi tekrar bir araya getiremeyebilirim
But ain’t nobody gonna love you better
Ama seni benim kadar iyi başka hiç kimse sevmeyecek

Don’t go
Gitme
What we have here is irreplaceable
Şuan sahip olduğumuz şey değiştirilemeyecek kadar iyi
No, I won’t trade this for nothing
Evet, bunu hiçbir şeye değişmem
I may not ever get my shit together
Kendimi bir daha toparlayamayabilir
But ain’t nobody gonna love you better
Ama seni benim kadar iyi başka hiç kimse sevmeyecek
Love you better than me (oh, whoa-oh)
Benim kadar iyi

In a room full of people with you
Bir oda dolusu insanla birlikteyken
I don’t see anybody else, no
Senden başkasını görmüyorum
When we fight, and you’re right
Sen haklı olduğun zaman kavga edince
So sorry, I make it just so difficult
Çok üzgünüm, ben her şeyi sadece zorlaştırıyorum

But I’m not just a fuck-up, I’m the fuck-up you love
Ama sıradan boku yemiş biri değil, senin sevdiğin türden boku yemiş biriyim
We ain’t like nobody else, tell me so what
Biz başka hiç kimseye benzemiyoruz ama ne olmuş
Perfectly imperfect, yeah, baby, that’s us
Kusursuzca kusursusuz, evet bebeğim, bu biziz
Baby, that’s us
Bebeğim biz kusursuz
‘Cause I know that you’ve been thinking ’bout it
Çünkü düşündüğünü biliyorum

Don’t leave
Burada kal
Shut your mind off and let your heart breathe
Düşüncelerini kapatıp kalbinin konuşmasına izin ver
You don’t need to be worried
Endişelenmene gerek yok
I may not ever get my shit together
Kendimi tekrar bir araya getiremeyebilirim
But ain’t nobody gonna love you better
Ama seni benim kadar iyi başka hiç kimse sevmeyecek

Don’t go
Gitme
What we have here is irreplaceable
Şuan sahip olduğumuz şey değiştirilemeyecek kadar iyi
No, I won’t trade this for nothing
Evet, bunu hiçbir şeye değişmem
I may not ever get my shit together
Kendimi bir daha toparlayamayabilir
But ain’t nobody gonna love you better
Ama seni benim kadar iyi başka hiç kimse sevmeyecek

Sitting in the living room
Odada oturuyoruz
You look at me, I stare at you
Sen bana bakıyorsun, ben sana
I see the doubt, I see the love
Karasızlığı ve aşkı görüyorum
I have and it is all for you
Bende ikisi de var ve hepsi senin için
Let me wrap myself around you, baby
Bırak da kollarımı sana dolayım bebeğim
Let me tell you you are everything, you are
Hiçbir sorunun olmadığını söyleyeyim
Losing my words, I don’t know where to start
Sen bana kelimeleri unutturuyorsun, nereden başlayacağımı bilmiyorum

But baby, don’t leave me
Ama bebeğim beni bırakıp gitme
Shut your mind off and let your heart hear me
Düşüncelerini sustur ve kalbinin beni dinlemesine izin ver
I won’t trade this for nothing
Bunu başka hiçbir şeyle değiştirmem
I may not ever get my shit together
Kendimi tekrar bir araya getiremeyebilirim
But ain’t nobody gonna love you better
Ama seni benim kadar iyi başka hiç kimse sevmeyecek

Don’t leave
Yanımda kal
Shut your mind off and let your heart breathe
Düşüncelerini kapatıp kalbinin konuşmasına izin ver
You don’t need to be worried
Endişelenmene gerek yok
I may not ever get my shit together
Kendimi tekrar bir araya getiremeyebilirim
But ain’t nobody gonna love you better
Ama seni benim kadar iyi başka hiç kimse sevmeyecek

Don’t go
Gitme
What we have here is irreplaceable
Şuan sahip olduğumuz şey değiştirilemeyecek kadar iyi
No, I won’t trade this for nothing
Evet, bunu hiçbir şeye değişmem
I may not ever get my shit together
Kendimi bir daha toparlayamayabilir
But ain’t nobody gonna love you better
Ama seni benim kadar iyi başka hiç kimse sevmeyecek
Love you better than me (oh, whoa-oh)
Benim kadar iyi
Love you better than me

Ryder – Ruins (Çeviri)