Successful (Başarılı)


Yeah, yeah, mmm, oh, yeah
Evet, evet
Yeah, ooh, ooh, yeah
Evet, evet

I just got some real good news from work, boy (It’s a surprise, surprise)
Şu an işten gerçekten iyi haberlerim var, oğlum (sürpriz, sürpriz)
You can’t imagine what I’m ’bout to say (It’s a surprise, surprise)
Ne söyleyeceğimi hayal edemezsin (sürpriz, sürpriz)
It’s so hard to hold back, baby (It’s a surprise, surprise)
Bundan geri çekilmek çok zor, bebek (sürpriz, sürpriz)
I’m so excited, I can hardly wait (It’s a surprise, surprise)
Çok heyecanlıyım, zorlukla bekliyorum  (sürpriz, sürpriz)
Listen, bae
Dinle bebek

Tonight, I’m a baller, babe (Tonight, I’m a baller, baby)
Bu gece, ben bir balerinim, bebek (Bu gece ben bir balerinim, bebek)
Even way beneath in, yeah, oh, woah (Even way beneath me)
Yolun altında bile olsa, evet (Yol benim altımda bile olsa)
What else is there to say, boy? (What else is there to say, boy?)
Oğlum, burada söyleyecek başka ne var? (Oğlum, burada söyleyecek başka ne var?)
Say, bae, you should play with me, babe
Söyle, bebek, benimle oynamalısın, bebek

Yeah, it feels so good to be so young
Evet çok genç olmak çok iyi hissettiriyor
And have this fun and be successful, yeah
Ve bu eğlenceye sahibim ve başarıya, evet
I’m so successful, yeah
Ben çok başarılıyım
And, girl, you too, you are so young
Ve kızım, sen de, sen çok gençsin
And beautiful and so successful, oh, woah, yeah
Ve güzel ve çok başarılısın, evet
I’m so successful
Ben çok başarılıyım

This ain’t nothing ordinary for me (It’s a surprise, surprise)
Bu benim için sıradan bir şey değil (Bu bir sürpriz, sürpriz)
We ain’t goin’ to your favorite place (It’s a surprise, surprise, yeah, yeah)
Senin favori mekanına gitmiyoruz (Bu bir sürpriz, sürpriz, evet, evet)
You keep asking, “What is so special?” (It’s a surprise, surprise)
Sormaya devam ediyorsun ‘’Çok özel olan nedir?’’ (Bu bir sürpriz, sürpriz)
You really wanna know? You’ll have to wait (It’s a surprise, surprise)
Gerçekten bilmek istiyor musun? Beklemek zorundasın (Bu bir sürpriz, sürpriz)


Tonight, I’m a baller, babe (Tonight, I’m a baller, baby)
Bu gece, ben bir balerinim, bebek (Bu gece ben bir balerinim, bebek)
Even way beneath in, yeah, oh, woah (Even way beneath me)
Yolun altında bile olsa, evet (Yol benim altımda bile olsa)
What else is there to say, boy? (What else is there to say, boy?)
Oğlum, burada söyleyecek başka ne var? (Oğlum, burada söyleyecek başka ne var?)
Say, bae, you should play with me, babe
Söyle, bebek, benimle oynamalısın, bebek

Yeah, it feels so good to be so young
Evet çok genç olmak çok iyi hissettiriyor
And have this fun and be successful, yeah
Ve bu eğlenceye sahibim ve başarıya, evet
I’m so successful, yeah
Ben çok başarılıyım
And, girl, you too, you are so young
Ve kızım, sen de, sen çok gençsin
And beautiful and so successful, oh, woah, yeah
Ve güzel ve çok başarılısın, evet
I’m so successful
Ben çok başarılıyım

Let me put my hands over your eyes, mmm, yeah, mmm, yeah
Ellerimi gözlerinin üstüne koymama izin ver, evet, evet
(It’s a surprise, surprise, it’s a surpise, surprise)
(Bu bir sürpriz, sürpriz, bu bir sürpriz, sürpriz)
Boy, are you ready for your surprise?
Oğlumi sürprize hazır mısın?
(It’s a surprise, surprise, it’s a surprise, surprise)
(Bu bir sürpriz, sürpriz, bu bir sürpriz, sürpriz)
Mmm ah, oh, I’ma give it to ya (Mhm)
Bunu sana vereceğim
Mmm ah, oh, I’ma give it to ya (Oh, yeah)
Bunu sana vereceğim
Do you like it, babe? (Do you like it, babe?)
Bunu beğendin mi bebek? (Bunu beğendin mi?)
Does it give you chills? (Does it give you chills?)
Bu seni titretti mi? (Bu seni titretti mi?)
Does it make you feel cold? Yeah (Does it make you feel?)
Bu sana soğuk hissettirdi mi? Evet (Sana soğuk hissettirdi mi?)


Tonight, I’m a baller, babe (Tonight, I’m a baller, baby)
Bu gece, ben bir balerinim, bebek (Bu gece ben bir balerinim, bebek)
Even way beneath in, yeah, oh, woah (Even way beneath me)
Yolun altında bile olsa, evet (Yol benim altımda bile olsa)
What else is there to say, boy? (What else is there to say, boy?)
Oğlum, burada söyleyecek başka ne var? (Oğlum, burada söyleyecek başka ne var?)
Say, bae, you should play with me, babe
Söyle, bebek, benimle oynamalısın, bebek

Yeah, it feels so good to be so young
Evet çok genç olmak çok iyi hissettiriyor
And have this fun and be successful, yeah
Ve bu eğlenceye sahibim ve başarıya, evet
I’m so successful, yeah
Ben çok başarılıyım
And, girl, you too, you are so young
Ve kızım, sen de, sen çok gençsin
And beautiful and so successful, oh, woah, yeah
Ve güzel ve çok başarılısın, evet
I’m so successful
Ben çok başarılıyım