lana del rey the grants türkçe çeviri


One, two, ready
I’m gonna take mind with you with me
Ah, “Mine,” say it again
“Mine of you with me,” thank you
One more time
One, two, ready
I’m gonna take mine of you with me
I’m gonna take mine of you with me
I’m gonna take mine of you with me
Like “Rocky Mountain High”
The way John Denver sings

 
Bir, iki, haydi
Aklımı seninle alacağım
Ah, “Benimsin”, tekrar söyle
“Benimsin, benimlesin,” teşekkür ederim
Bir kez daha
Bir, iki, hadi
Seninkini yanıma alacağım
Seninkini yanıma alacağım
Seninkini yanıma alacağım
“Rocky Mountain High” gibi
John Denver’ın şarkı söyleme şekli gibi
 
So you say there’s a chance for us
Should I do a dance for once?
You’re a family man, but
But

 
Yani bizim için bir şans olduğunu söylüyorsun
Bir kez olsun dans edeyim mi?
Sen bir aile babasısın, ama
Ama
 
Do you think about Heaven? Oh-oh
Do you think about me?
My pastor told me
“When you leave, all you take
Uh-huh, is your memory”

 
Cenneti düşünüyor musun?
Beni düşünüyor musun?
Papazım bana dedi ki
“Gittiğinde, yanında alacağın tek şey
Evet, hafızan’’
 
And I’m gonna take mine of you with mе
I’m gonna take mine of you with me

 
Ve seninle benimkini alacağım
Seninkini yanıma alacağım
 
So many mountains too high to climb
So many rivеrs so long, but I’m
Doin’ the hard stuff, I’m doin’ my time
I’m doin’ it for us, for our family line

 
Tırmanmak için çok yüksek dağlar
Pek çok nehir çok uzun, ama ben
Zor şeyleri yapıyorum, zamanımı harcıyorum
Bunu bizim için, ailemiz için yapıyorum
 
Do you think about Heaven? Oh-oh
Do you think about me?
My pastor told me (I’ll do it, I’ll do it)
“When you leave, all you take (I did it, I did it)
Uh-huh, is your memories”

 
Cenneti düşünüyor musun?
Beni düşünüyor musun?
Papazım bana dedi ki
“Gittiğinde, yanında alacağın tek şey
Evet, hafızan’’
 
And I wanna take mine of you with me
I’m gonna take mine of you with me
Yeah, I’m gonna take mine of you with me
Like “Rocky Mountain High”
The way John Denver sings

 
Ve seninle benimkini alacağım
Seninkini yanıma alacağım
Evet, seninkini yanıma alacağım
“Rocky Mountain High” gibi
John Denver’ın şarkı söyleme şekli gibi
 
My sister’s first-born child
I’m gonna take that too with me
My grandmother’s last smile
I’m gonna take that too with me
It’s a beautiful life

Remember that too for me
 
Kız kardeşimin ilk çocuğu
Onu da yanıma alacağım
Anneannemin son gülüşü
Onu da yanıma alacağım
Bu güzel bir hayat
Bunu benim için de hatırla