When I was a young boy
My father took me into the city
To see a marching band

Ben genç bir çocukken
Babam beni şehire götürdü
Bandoyu izlemek için

He said, “Son, when you grow up
Would you be the savior of the broken
The beaten and the damned?”

Dedi ki “Oğlum, büyüdüğün zaman
Kırılanların kurtarıcısı olur musun
Ezilmişlerin ve kahrolmuşların?”

He said, “Will you defeat them?
Your demons, and all the non-believers
The plans that they have made?”

Dedi ki “Onları yenecek misin?”
Şeytanlarının, ve tüm inançsızların
Yaptıkları planları?”

“Because one day, I’ll leave you a phantom
To lead you in the summer
To join the black parade”

“Çünkü bir gün. sana bir hayalet bırakacağım
Seni yaza yönlendirmesi için
Kara geçit törenine katılman için”

When I was a young boy
My father took me into the city
To see a marching band

Ben genç bir çocukken
Babam beni şehire götürdü
Bandoyu izlemek için

He said, “Son, when you grow up
Would you be the savior of the broken
The beaten and the damned?”

Dedi ki “Oğlum, büyüdüğün zaman
Kırılanların kurtarıcısı olur musun
Ezilmişlerin ve kahrolmuşların?”

Sometimes I get the feelin’
She’s watchin’ over me
And other times I feel like I should go
And through it all, the rise and fall
The bodies in the streets
And when you’re gone, we want you all to know

Bazen onun
Yukarıdan beni izlediği hissine kapılıyorum
Diğer zamanlar ise gitmem gerektiğini hissediyorum
Ve bunun üzerine, sokaklardaki bedenlerin
Yükselişi ve düşüşü
Ve gittiğin zaman, bilmeni isteriz ki

We’ll carry on, we’ll carry on
And though you’re dead and gone, believe me
Your memory will carry on

Devam edeceğiz, devam edeceğiz
Ölü ve gidik olmana rağmen, inan bana
Hatıranı devam ettireceğiz

We’ll carry on
And in my heart, I can’t contain it
The anthem won’t explain it

Devam edeceğiz
Ve kalbimde, bunu saklayamıyorum
Marş bunu açıklayamıyor

A world that sends you reelin’
From decimated dreams
Your misery and hate will kill us all
So paint it black and take it back
Let’s shout it loud and clear
Defiant to the end, we hear the call

Seni saran bir dünya
Kırık dökük hayallerden
Sefaletin ve nefretin hepimizi öldürecek
O yüzden siyaha boya ve geri al
Haydi bunu yüksek sesle ve net bir şekilde haykıralım
Sonuna kadar meydan oku, nidaları duyuyoruz

To carry on, we’ll carry on
And though you’re dead and gone, believe me
Your memoy will carry on

Devam edeceğiz, devam edeceğiz
Ölü ve gidik olmana rağmen, inan bana
Hatıranı devam ettireceğiz

We’ll carry on
And though you’re broken and defeated
Your weary widow marches

Devam edeceğiz
Yenilmiş ve kırık olsan da
Yorgun dul yürüyüşlerin*

On and on, we carry through the fears
Oh, oh, oh
Disappointed faces of your peers
Oh, oh, oh
Take a look at me, ’cause I could not care at all

Durmadan, korkuların peşinden koşacağız
Oh, oh, oh
Yaşıtlarının hayal kırıklığına uğramış yüzleri
Oh, oh, oh
Bana bir bak, çünkü daha az umurumda olamazdı

Do or die, you’ll never make me
Because the world will never take my heart
Go and try, you’ll never break me
We want it all, we wanna play this part

Yap yada öl, bana asla yaptıramazsın
Çünkü dünya asla kalbimi almayacak
Haydi dene, beni asla kıramazsın
Hepsini istiyoruz, bu bölümü çalmak istiyoruz

I won’t explain or say I’m sorry
I’m unashamed, I’m gonna show my scars
Give a cheer for all the broken
Listen here, because it’s who we are

Açıklamayacağım yada özür dilemeyeceğim
Utanmazım, yaralarımı göstereceğim
Tüm kırılmışlar için için tezahürat et
Burayı dinle, çünkü bu bizim aslında kim olduğumuz

I’m just a man, I’m not a hero
Just a boy, who had to sing this song
I’m just a man, I’m not a hero
I don’t care

Ben sadece bir erkeğim, bir kahraman değil
Bir çocuk, bu şarkıyı söylemek zorunda olan
Ben sadece bir erkeğim, bir kahraman değil
Umurumda değil

We’ll carry on, we’ll carry on
And though you’re dead and gone, believe me
Your memory will carry on

Devam edeceğiz, devam edeceğiz
Ölü ve gidik olmana rağmen, inan bana
Hatıranı devam ettireceğiz

You’ll carry on
And though you’re broken and defeated
Your weary widow marches, oh

Devam edeceksin
Kırık ve yenik olsan da
Yorgun dulun yürüyor, oh*

Do or die, you’ll never make me
Because the world will never take my heart
Go and try, you’ll never break me

Yap yada öl, bana asla yaptıramayacaksın
Çünkü dünya asla kalbimi almayacak
Haydi dene, beni asla kıramazsın

We want it all, we wanna play this part (we’ll carry on!)
Do or die, you’ll never make me
Because the world will never take my heart

Her şeyi istiyoruz, bu kısmı oynamak istiyoruz (devam edeceğiz!)
Yap yada öl, bana asla yaptıramayacaksın
Çünkü dünya asla kalbimi almayacak

Go and try, you’ll never break me
We want it all, we wanna play this part (we’ll carry on!)

Haydi dene, beni asla kıramazsın
Her şeyi istiyoruz, bu kısmı oynamak istiyoruz (devam edeceğiz!)