alicia keys – december back 2 july türkçe çeviri

Uh
Now that it’s that time

Şimdi zamanı geldi

(It’s just-) I know it’s your favorite time of year and
The laughter and cheerful spirit
Reminds you of trips around the sun, uh, yeah
(It’s just Christmastime) yeah, I’ll show you, 3-6-5, yeah
But today I wanna make sure it’s just right
‘Cause right now’s a present you only get once

(Sadece-) Yılın en sevdiğin zaman olduğunu biliyorum ve
Kahkaha ve neşeli ruh
Güneşin etrafındaki gezileri hatırlatıyor, uh, evet
(Sadece Noel zamanı) Evet, sana göstereceğim, 3-6-5, evet
Ama bugün doğru olduğundan emin olmak istiyorum
Çünkü şu an sadece bir kez alabileceğin bir hediye

(It’s just Christmastime)
The world can be so cold (Uh, yeah)
But I got so much love, it’s lighting up (What?)
The fire inside my soul, so baby

(Sadece Noel zamanı)
Dünya çok soğuk olabilir (Ah, evet)
Ama çok fazla aşkım var, yanıyor (Ne?)
Ruhumdaki ateş, bu yüzden bebeğim

For this Christmas (Yeah), don’t need wishes (Yeah)
Not since I met you (Yeah, a-no-no-no, it’s just Christmastime, yeah)
Every season (What?), you’ll give reason to love you (What?)
From December back to June, uh, uh, uh

Bu Noel için (Evet), dileklere ihtiyacım yok (Evet)
Seninle tanıştığımdan beri artık yok (Evet, hayır-hayır-hayır, sadece Noel zamanı, evet)
Her mevsim (Ne?), Seni sevmek için sebep veriyorsun(Ne?)
Aralıktan hazirana, uh, uh, uh

It’s just Christmastime (Uh, yeah)
It’s just Christmastime (Come on)

Sadece Noel zamanı (uh, evet)
Sadece Noel zamanı (Hadi)

(It’s just-) let’s make it the best time in our lives
Even when the rain is falling outside (True)
Let my fireplace keep you so safe and warm (I got you)
(It’s just-) some people want diamonds (Uh) and pearls (Yeah)
But I don’t really need the whole world (Right)
Underneath the (Christmas) tree, just need to be your girl (Ah)

(Bu sadece-) hadi hayatımızın en iyi zamanını yapalım
Dışarıda yağmur yağarken bile (Doğru)
Şöminemin seni çok güvende ve sıcak tutmasına izin ver (seni yakaladım)
(Bu sadece-) bazı insanlar elmas (Uh) ve inciler (Evet) ister
Ama gerçekten tüm dünyaya ihtiyacım yok (Doğru)
(Noel) ağacının altında, sadece senin kızın olmalıyım (Ah)

It’s just Christmastime (Look)
The world can be so cold, yeah
But I got so much love it’s lighting up (Where?)
The fire inside my soul, so baby (Let’s go)

Sadece Noel zamanı (Bak)
Dünya çok soğuk olabilir, evet
Ama o kadar çok aşkım var ki yanıyor (Nerede?)
Ruhumdaki ateş, öyleyse bebeğim (Hadi gidelim)

For this Christmas (Yeah), don’t need wishes (Yeah)
Not since I met you (It’s just Christmastime)
Every season (C’mon), you’ll give reason to love you (When?)
From December back to June (Back to June)

Bu Noel için (Evet), dileklere ihtiyacım yok (Evet)
Seninle tanıştığımdan beri artık yok (Evet, hayır-hayır-hayır, sadece Noel zamanı, evet)
Her mevsim (Ne?), Seni sevmek için sebep veriyorsun(Ne?)
Aralıktan hazirana, uh, uh, uh

It’s just Christmastime (Hey, oh-ohh)
It’s just Christmastime
It’s just Christmastime (Haha, yeah)
It’s just Christmastime (When? From December Back to June)

Sadece Noel zamanı (Hey, oh-ohh)
Sadece Noel zamanı
Sadece Noel zamanı (Haha, evet)
Sadece Noel Zamanı (Ne zaman? Aralık’tan Haziran’a)

(It’s just Christmastime) it’s Christmas in June (Yeah)
I mean Christmas is all the time when I’m wit’ you
That’s what I’m tryna say, you know? Huh, haha
It’s just- (Uh)

(Sadece Noel zamanı) Haziran ayında Noel (Evet)
Seninle olduğum her zaman Noel demek istiyorum
Söylemeye çalıştığım bu, biliyor musun? ha ha ha
Bu sadece- (Uh)