Why do I sabotage everything I love?
Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
It’s always beautiful until I mess it up.
Ben mahvedene kadar hep güzeldir.

Tell myself I’m safe and lonely,
Kendime güvende ve yalnız olduğumu söylüyorum,
With nobody else to break my heart.
Kalbimi kıracak başka hiç kimseyle.
Even though I know you’d never.
Asla yapmayacağını bilmeme rağmen.
I’m my own worst enemy and think you are.
Ben kendimin en büyük düşmanıyım ve senin olduğunu düşünüyorum.

Matches in my back pocket.
Arka cebimdeki kibritler.
I’m the queen of burning bridges.
Ben yanan köprülerin kraliçesiyim.
I will only let you down.
Seni sadece hayal kırıklığına uğratacağım.

Why do I sabotage everything I love?
Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
It’s always beautiful until I mess it up.
Ben mahvedene kadar hep güzeldir.
Why do I sabotage everything I love?
Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
The walls are closing in because I built them up.
Duvarlar kapanıyor çünkü onları ben inşa ettim.

Why can’t I let myself be happy?
Neden kendimin mutlu olmasına izin veremiyorum?
Why do I gotta get in my own way?
Neden kendi yoluma gitmeliyim?
My shoes are worn out; always runnin’.
Ayakkabılarım yıpranmış; her zaman koşuyor,
From the reasons that I really wanna stay.
Gerçekten kalmak istediğim nedenlerden.

Matches in my back pocket.
Arka cebimdeki kibritler.
I’m the queen of burning bridges.
Ben yanan köprülerin kraliçesiyim.
I will only let you down.
Seni sadece hayal kırıklığına uğratacağım.

Why do I sabotage everything I love?
Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
It’s always beautiful until I mess it up.
Ben mahvedene kadar hep güzeldir.
Why do I sabotage everything I love?
Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
The walls are closing in because I built them up.
Duvarlar kapanıyor çünkü onları ben inşa ettim.

So don’t let me hope too high.
Bu yüzden çok umut etmeme izin verme.
Don’t let me hope too high
Çok umut etmeme izin verme.
‘Cause I will find a way to tear it down every time.
Çünkü her zaman onu yıkmanın bir yolunu bulacağım.
Don’t let me hope too high,
Çok umut etmeme izin verme,
When everything is right.
Her şey doğru olduğunda.
‘Cause I will find a way to tear it down every time.
Çünkü her zaman onu yıkmanın bir yolunu bulacağım.
I sabotage everything I love.
Sevdiğim her şeyi sabote ediyorum.
It’s always beautiful until I mess it up.
Ben mahvedene kadar hep güzeldir.

Why do I sabotage everything I love?
Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
It’s always beautiful until I mess it up.
Ben mahvedene kadar hep güzeldir.
Why do I sabotage everything I love?
Neden sevdiğim her şeyi sabote ediyorum?
The walls are closing in because I built them up.
Duvarlar kapanıyor çünkü onları ben inşa ettim.

Why do I sabotage?
Neden sabote ediyorum?