blink 182 – i miss you türkçe çeviri

I miss you, I miss you
Seni özlüyorum, seni özlüyorum

Hello, there
The angel from my nightmare
The shadow in the background of the morgue
The unsuspecting victim
Of darkness in the valley
We can live like Jack and Sally if we want
Where you can always find me
And we’ll have Halloween on Christmas
And in the night, we’ll wish this never ends
We’ll wish this never ends

Merhaba oradaki
Kabusumdaki Melek
Morgun arka planındaki gölge
Şüpheli olmayan kurban
Vadideki karanlığın
İstersek Jack ve Sally gibi yaşayabiliriz
Beni her zaman bulabileceğin yerde
Ve Noel’de Cadılar Bayramı olacak
Ve gece, bunun hiç bitmemesini diliyoruz
Bunun hiç bitmemesini diliyoruz

I miss you, I miss you
I miss you, I miss you

Seni özlüyorum, seni özlüyorum
Seni özlüyorum, seni özlüyorum

Where are you?
And I’m so sorry
I cannot sleep, I cannot dream tonight
I need somebody and always
This sick, strange darkness
Comes creeping on, so haunting every time
And as I stare, I counted
The webs from all the spiders
Catching things and eating their insides
Like indecision to call you
And hear your voice of treason
Will you come home and stop this pain tonight?
Stop this pain tonight

Neredesin?
Ve çok üzgünüm
Uyuyamıyorum, bu gece rüya göremiyorum
Birine ihtiyacım var ve her zaman
Bu hasta, garip karanlık
Sürünerek geliyor, bu yüzden her seferinde musallat oluyor bana
Ve bakarken, saydım
Tüm örümceklerin ağlarını
Bir şeyleri yakalamak ve içlerini yemek
Seni aramakta kararsızlık gibi
Ve ihanetinin sesini duymak gibi
Bu gece eve gelip bu acıyı kesecek misin?
Bu acıyı bu gece durdur

Don’t waste your time on me, you’re already
The voice inside my head (I miss you, I miss you)
Don’t waste your time on me, you’re already
The voice inside my head (I miss you, I miss you)

Benim için zamanını boşa harcama, sen zaten
Kafamın içindeki sessin (seni özlüyorum, seni özlüyorum)
Benim için zamanını boşa harcama, sen zaten
Kafamın içindeki sessin (seni özlüyorum, seni özlüyorum)

Don’t waste your time on me, you’re already
The voice inside my head (I miss you, I miss you)
Don’t waste your time on me, you’re already
The voice inside my head (I miss you, I miss you)
Don’t waste your time on me, you’re already
The voice inside my head (I miss you, I miss you)
Don’t waste your time on me, you’re already
The voice inside my head (I miss you, I miss you)

Benim için zamanını boşa harcama, sen zaten
Kafamın içindeki sessin (seni özlüyorum, seni özlüyorum)
Benim için zamanını boşa harcama, sen zaten
Kafamın içindeki sessin (seni özlüyorum, seni özlüyorum)
Benim için zamanını boşa harcama, sen zaten
Kafamın içindeki sessin (seni özlüyorum, seni özlüyorum)
Benim için zamanını boşa harcama, sen zaten
Kafamın içindeki sessin (seni özlüyorum, seni özlüyorum)

I miss you, I miss you
I miss you, I miss you
I miss you, I miss you
I miss you, I miss you

Seni özlüyorum, seni özlüyorum
Seni özlüyorum, seni özlüyorum
Seni özlüyorum, seni özlüyorum
Seni özlüyorum, seni özlüyorum