Call Me Sir- Train, Cam, Travie McCoy- Türkçe Çeviri

When I ride by myself

Kendi kendime sürdüğümde

I don’t ever get no help

Hiç yardım almadım

But when I roll up with her

Ama ona yanaştığımda

Everybody calls me sir

Herkes bana efendim diye seslenir

No matter how long I stay

Ne kadar kaldığım önemli değil

They never ever know my name

Hiçbir zaman ismimi öğrenmeyecekler

But when I walk in with her

Ama onla yürüdüğümde

Everybody calls me sir

Herkes bana efendim diye seslenir

 

Northern California, same old Friday night

Güney Kaliforniya her zamanki eski cuma geceleri

Pretend to be invisible underneath these city lights

Nefes alınamayan bu şehir ışıklarının altında görünmez olmak isterdim

Then I met my baby, felt like I struck gold

Sonra bebeğimle karşılaştım, altına çarpmış gibi hissettirdi

Now they treat me like royalty everywhere I go

Şimdi nereye gitsem bana asilmişim gibi davranıyorlar

Oh, oh, oh, oh

 

 

When I ride myself

Kendi kendime sürdüğümde

I don’t ever get no help

Hiç yardım almadım

But when I roll up with her

Ama ona yanaştığımda

Everybody calls me sir

Herkes bana efendim diye seslenir

No matter how long I stay

Ne kadar kaldığım önemli değil

They never ever know my name

Hiçbir zaman ismimi öğrenmeyecekler

But when I walk in with her

Ama onla yürüdüğümde

Everybody calls me sir

Herkes efendim diye seslenir

 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Call me sir

Efendim diye seslen

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

 

I ain’t goin’ nowhere unless he’s there with me

O benimle kaldığı sürece ben hiçbir yere gitmem

‘Cause I don’t stand in line no more, admissions always free

Çünkü ben artık sırada durmayacağım, girişler her zaman ücretsiz

He could break the law, he could break your heart in two

O yasaları kırabilirdi, kalbini ikiye de ayırabilir

But I promise that you won’t care when he smiles at you

Ama sana şunun sözünü verebilirim ki o sana güldüğünde umrunda olmayacak

Oh, oh, oh, oh

 

When I ride myself

Kendi kendime sürdüğümde

I don’t ever get no help

Hiç yardım almadım

But when I roll up with her

Ama ona yanaştığımda

Everybody calls me sir

Herkes bana efendim diye seslenir

No matter how long I stay

Ne kadar kaldığım önemli değil

They never ever know my name

Hiçbir zaman ismimi öğrenmeyecekler

 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Call me sir

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Call me sir

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Call me sir

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh

 

Every time we hit the streets it’s like a World premiere

Her zaman sokaklarda takıldığımzda bu dünyadaki ilk gösterimmiş gibi

She makes me fell like Sia swinging from the chandelier

O bana Sia’nın Chandelier’ındaki canlılığı hissettiriyor

Went from marginally famous to the top of the A-list

Sıradan bir ünlüden A sınıfı bir ünlüye çıkardı

And just for future referance, here’s a tip Mr.Belvedere

Ve sadece ilerisi için bir referans, işte sana bir öneri Mr.Belvedere

Never judge a book by it’s cover

Asla bir kitabı kapağına göre yargılama

And never judge an ugly duckling by his mother

Ve asla çirkin bir ördek yavrusunu annesine göre yargılama

The frog prince got kissed, her lips granted his wish

Ve kurbağa prens öpüldüğünde, onun dudakları dileğine verildi

It’s a sad World when your net worth determines your lover, but

Senin aşkın ilişkileri tanımlamaya değdiği zaman dünya üzücü , ama

What would I ever do without you, huh?

Ben sensiz naparım, huh?

I prolly wouldn’t have a clue without you

Muhtemelen sensiz bilgim olmayacak

But one thing’s for sure when I pull up with her

Ama ona yaklaşığımda bir şeyden eminim

Don’t refer to me as Travie, you can

Beni Travie olarak bilme, yapabilirsin bunu

 

You can call me sir

Bana efendim diyebilirsin

What would I ever do without you?

Sensiz ben naparım?

What would I ever do without you? (Call me sir)

Sensiz ben naparım? (Efendim diye seslen)

 

 

What would I ever do without you?

Sensiz ben naparım?

Call me sir

Efendim diye seslen

What would I ever do without you?

Sensiz ben naparım?

What would I ever do without you? (Call me sir)

Sensiz ben naparım? (Efendim diye seslen)

What would I ever do without you?

Sensiz ben naparım?

Call me sir

Efendim diye seslen