Under the moon, under the stars of the weekend
(Ayın altında, hafta sonunda yıldızların altında)
And I see you soon,
(Ve yakında seni göreceğim)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)

So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end…
(Böylece yaz bitmeyecek…)

I’m the man with a different view
(Farklı görüşleri olan bir adamım)
I’m the man that will wait for you
(Senin için bekleyecek adamım )
I’m the man that in a different year
(Farklı bir yıldaki adamım )
I’m the man that will still be here
(Hâlâ burada olacak adamım)

Oh man, so lovely Earth
(Oh adamım, Dünya çok hoş)
Oh man, light the view in this
(Oh adamım, ışık böyle görünüyor)
Oh man, that in a different year
(Oh adamım, farklı bir yıldaki)
Oh man, I’ll be waiting here
(Oh adamım, burada bekliyor olacağım)

Under the moon, under the stars of the weekend
(Ayın altında, hafta sonuda yıldızların altında)
And I see you soon
(Ve yakında seni göreceğim)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)

Under the moon, under the stars of the weekend
(Ayın altında, hafta sonunda yıldızların altında)
And I see you soon
(Ve yakında seni göreceğim)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)

So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end…
(Böylece yaz bitmeyecek…)

I’m the man with a different view
(Farklı görüşleri olan bir adamım)
I’m the man that will wait for you
(Senin için bekleyecek adamım)
I’m the man that in a different year
(Farklı bir yıldaki adamım)
I’m the man that will still be here
(Hâlâ burada olacak adamım)

Oh man, so lovely Earth
(Oh adamım, Dünya çok hoş)
Oh man, light the view in this
(Oh adamım, ışık böyle görünüyor)
Oh man, that in a different year
(Oh adamım, farklı bir yıldaki)
Oh man, I’ll be waiting here
(Oh adamım, burada bekliyor olacağım)

Oh man, so lovely Earth
(Oh adamım, Dünya çok hoş)
Oh man, light the view in this
(Oh adamım, ışık böyle görünüyor)
Oh man, that in a different year
(Oh adamım, farklı bir yıldaki)
Oh man, I’ll be waiting here
(Oh adamım, burada bekliyor olacağım)

Under the moon, under the stars of the weekend
(Ayın altında, hafta sonunda yıldızların altın)
And I see you soon
(Ve yakında seni göreceğim)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)

Under the moon, under the stars of the weekend
(Ayın altında, hafta sonunda yıldızların altında)
And I see you soon
(Ve yakında seni göreceğim)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)

So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end
(Böylece yaz bitmeyecek)
So the summer won’t end…
(Böylece yaz bitmeyecek…)