Daddy, are you out there?

Babacığım, buralarda mısın?
Daddy, won’t you come and play?

Babacığım, sen gelip oynamayacak mısın?
Daddy, do you not care?

Babacığım, sen umursamıyor musun?
Is there nothing that you want to say?

Söylemek istediğin bir şey mi var?


I know

Biliyorum
You’re hurting, too

Sen inciniyorsun da
But I need you, I do

Ama sana ihtiyacım var, ben yaparım
Daddy, if you’re out there

Babacığım, eğer buradan çıkmışsan
Daddy, all I want to say

Babacığım, hep söylemek isterim

NAKARAT
You’re so far away

Sen çok uzaktasın
Oh, you’re so far away

Oh, sen çok uzaktasın
That’s okay, it’s okay

Tamam, tamam
I’m okay

Ben iyiyim


Daddy, are you out there?
Babacığım, sen burada mısın?

Daddy, why’d you run away?

Babacığım, neden benden kaçıyorsun?
Daddy, are you okay?

Babacığım, sen iyi misin?
Look Dad, we got the same hair

Bak baba, bizim saçlarımız aynı
And Daddy, it’s my birthday

Ve babacığım, benim doğum günüm
And all I want to say

Ve hep söylemek isterim


Ooh ooh ooh ooh
(Ooh ooh ooh ooh) You’re so far away

(Ooh ooh ooh ooh) Sen çok uzaktasın


Won’t you come and won’t you stay?
Sen gelmeyecek misin ve kalmayacak mısın?

Please stay, oh, please stay

Lütfen kal, oh, lütfen kal
Won’t you come and won’t you stay?

Sen gelmeyecek misin ve kalmayacak mısın?
One day, just one day

Bir gün, sadece bir gün