Hey Bob I’m looking at what Jack was talking about
and it’s definitely not a particle that’s nearby.
It is a bright object and it’s obviously rotating because it’s flashing,
it’s way out in the distance, certainly rotating in a very rhythmic fashion
because the flashes come around almost on time.
As we look back at the earth it’s up at about 11 o’clock,
about maybe ten or twelve diameters. I don’t know whether that
does you any good, but there’s something out there.

Hey Bob, Jack bahsettiği şeye bakıyorum ve bu kesinlikle yakın mesafedeki bir parçacık değil.
Bu parlak bir obje ve bu besbelli bir eksen üzerinde dönüyor çünkü bu yanıp sönüyor,
olağandışı bir mesafede, kesinlikle çok ritmik bir şekilde dönüyor çünkü ışıltılar çok zamanlı geliyor.
Dünya’ya doğru arkamıza baktığımızda saat 11 civarı, belki 10 da da 12 çapında.
Bilmiyorum bunun size yardımı dokunur mu ama orada bir şey var.