Ever needed any reason
To find where the river ends
Like a cancer running through my veins
It’s never going to give in…

Hiç sebebe ihtiyacım olmadı, nehrin nerede bittiğini bulmak için
Kanımda dolaşan kanser gibi
pes etmeyecek

See them march, lambs to a slaughter
Tortured souls just line up on the alter
I was never meant to drink that water
They’ll remember when I’m underground

Marş yürürken bak onlara, mezbaha kuyuları
değişmek için sıralanan, işkence edilmiş ruhlar
O suyu içmek değildi niyetim
Yerin altındayken beni hatırlayacaklar

Heavy is the crown
Never falter, never let them bleed you out
I’ll be still standing when they try to bring my castle down
I’ll never bow down
Heavy is the crown
Heavy is the crown
Heavy is the crown

Taç çok ağır
Titreme, kanadığını görmelerine izin verme
Benim kalemi yıksalar da ayakta duracağım
Boyun eğmeyeceğim
Taç çok ağır
Taç çok ağır
Taç çok ağır

When the weight the world crashing
Pushing you closer to the edge
You find a way to get a little bit stronger
To fight all the demons, yeah

Dünya yıkılırken
seni köşeye iterke
biraz daha güçlü olmak için sebep bul, tüm şeytanlarla savaşmak için

See them march, lambs to a slaughter
Tortured souls line up on the alter
I’ll ride, hell or high water
You’ll remember when I’m underground

Marş yürürken bak onlara, mezbaha kuyuları
değişmek için sıralanan, işkence edilmiş ruhlar
O suyu içmek değildi niyetim
Yerin altındayken beni hatırlayacaklar

Heavy is the crown
Never falter, never let them bleed you out
I’ll be still standing when they try to bring my castle down
I’ll never bow down
Heavy is the crown

Taç çok ağır
Titreme, kanadığını görmelerine izin verme
Benim kalemi yıksalar da ayakta duracağım
Boyun eğmeyeceğim
Taç çok ağır

Everything will fade away
Nothing in this world is meant to stay

her şey silinecek
bu dünyada hiçbir şey kalmaz

Heavy is the crown, heavy is the crown
Heavy is the crown, heavy is the crown
Heavy is the crown, heavy is the crown
Heavy is the crown

Taç çok ağır
Taç çok ağır
Taç çok ağır

Heavy is the crown
Never falter, never let them bleed you out
I’ll be still standing when they try to bring my castle down
I’ll never bow down
Heavy is the crown

Taç çok ağır
Titreme, kanadığını görmelerine izin verme
Benim kalemi yıksalar da ayakta duracağım
Boyun eğmeyeceğim
Taç çok ağır

Heavy is the crown, heavy is the crown
Heavy is the crown, heavy is the crown
Heavy is the crown, heavy is the crown
Heavy is the crown, heavy is the crown
Heavy is the crown, heavy is the crown
Heavy is the crown…

Taç çok ağır
Taç çok ağır

Taç çok ağır
Taç çok ağır