daya love you when you’re gone türkçe çeviri

Hey
What happened
It used to be just us against the world

Hey
Ne oldu?
Eskiden dünyaya karşı sadece bizdik

As fate
Would have it
Somewhere along the way we took a turn

Kader
Sahip olurdu
Yol boyunca dönüş yaptığımız yerlere

Always by my side
I feel so paralyzed
I can’t get far enough from you

Her zaman yanımda
Çok felçli hissediyorum
Senden yeterince uzaklaşamıyorum

I only love you when you’re gone
Lonely hearts just don’t belong
The way you fight, the way you drive reminds me I can’t stand you I just
Love you when you’re gone
Love you when you’re gone
Love you when you’re gone

Seni sadece sen gittiğinde seviyorum
Yalnız kalpler sadece ait olmazlar
Kavga şeklin, araba kullanma şeklin bana hatırlatıyor sana dayanamadığımı
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum

Breaking habits
Tryna find a life to call my own

Alışkanlıkları kırıyorum
Kendi hayatımı aramak için bir hayat bulmaya çalışıyorum

But it takes some practice
When I’m reminded of you everywhere I go

Ama biraz pratik gerektiriyor
Gittiğim her yerde seni hatırladığımda

Always by my side
I feel so paralyzed
I can’t get far enough from you


Her zaman yanımda
Çok felçli hissediyorum
Senden yeterince uzaklaşamıyorum

I only love you when you’re gone
Lonely hearts just don’t belong
The way you fight, the way you drive reminds me I can’t stand you I just
Love you when you’re gone
Love you when you’re gone
Love you when you’re gone

Seni sadece sen gittiğinde seviyorum
Yalnız kalpler sadece ait olmazlar
Kavga şeklin, araba kullanma şeklin bana hatırlatıyor sana dayanamadığımı
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum

Love you when you’re gone
Love you when you’re gone
Love you when you’re gone
Love you when you’re
Love you when you’re
Love you when you’re gone
Love you when you’re
Love you when you’re
Love you when you’re gone
Love you when you’re
Love you when you’re
Love you when you’re gone
Love you when you’re
Love you when you’re
Love you when you’re gone

Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum
Gittiğinde seni seviyorum