elysion – made of lies türkçe çeviri

What if I wanted to stay away?
What if I wanted to run and hide?
Vows and promises break, oh, hey no
It always ends like this

Ya uzak durmak istersem?
Ya kaçıp saklanmak istersem?
Yeminler ve sözler bozulur, oh, hey hayır
Hep böyle biter

Earth to earth
Ashes to ashes
Dreams to crumbles
And love to dust

Dünyadan dünyaya
Küllerden küllere
Hayallerden yıkılmışlıklara
Ve aşktan toza

Deep in my heart I’ve been prayin’, cravin’ for
Someone like you to come and stay
Innocence died in my childhood
I would trust you, but I’m afraid

Kalbimin derinliklerinde dua ediyorum, için can atıyorum
Senin gibi biri gelip kalsın diye
Masumiyet benim çocukluğumda öldü
Sana güvenirdim ama korkuyorum

Earth to earth
Ashes to ashes
Dreams to crumbles
And love to dust

Dünyadan dünyaya
Küllerden küllere
Hayallerden yıkılmışlıklara
Ve aşktan toza

Can you heal this human nature wound?
Can you feel for all eternity?
Can you speak for once what is the truth?
Can we rise from our identity?

Bu insan doğası yarasını iyileştirebilecek misin?
Sonsuza dek hissedebilir misin?
Bir kez olsun konuşabilir misin gerçek nedir?
Kimliğimizden yükselebilir miyiz?

Lies is what we are made of…
Bizi oluşturan şey yalan…

Earth to earth
Ashes to ashes
Dreams to crumbles
And love to dust

Dünyadan dünyaya
Küllerden küllere
Hayallerden yıkılmışlıklara
Ve aşktan toza