I cannot hold my tongue, you give me much to say
I’m sweating bullets, nervous that you’ll push away

Dilimi tutamıyorum, söyleyecek çok şey veriyorsun bana
Mermi sıkıyorum sanki, senin istemeyeceğin kadar gerginim


And when your eyes catch mine, I know I talk too much
So give me your two lips and baby, I’ll shut up

Ve gözlerin benimkilerle buluşunca, çok konuşuyorum biliyorum
O halde ver bana iki dudağını bebeğim, susayım

Lying on the beach, the middle of December
I’m thinking you’re too cool to even remember

Sahilde yatıyorum, Aralık’ın ortasında
Hatırlamak için bile çok havalı olduğunu düşünüyorum


My face, my hair, my eyes, my lips, and my name, hmm
Lighting up that clove, your confidence is what I want

Yüzüm, saçlarım, gözlerim, dudaklarım ve ismim, hmm
Aydınlatıyor ortalığı, istediğim şey, özgüvenin


I say a lot, I’m loud ’cause maybe you’re the one
Your hair, your eyes, your lips, and your name, hmm, baby

Çok şey söylüyorum, sesli konuşuyorum çünkü belki sensindir doğru kişi
Yüzün, saçların, gözlerin, dudakların ve ismin, hmm

I cannot hold my tongue, you give me much to say
I’m sweating bullets, nervous that you’ll push away

Dilimi tutamıyorum, söyleyecek çok şey veriyorsun bana
Mermi sıkıyorum sanki, senin istemeyeceğin kadar gerginim

And when your eyes catch mine, I know I talk too much
So give me your two lips and baby, I’ll shut up

Ve gözlerin benimkilerle buluşunca, çok konuşuyorum biliyorum
O halde ver bana iki dudağını bebeğim, susayım

Oh baby, I’ll shut up
Oh baby, I’ll shut up
Oh baby, I’ll shut up
(Oh baby, I’ll shut up)

Ah bebeğim, susayım
Ah bebeğim, susayım
Ah bebeğim, susayım
Ah bebeğim, susayım

You dress in all black, the middle of the summer
You’re smoother than you think, you rock that Alex Turner

Simsiyah giyinmişsin, yaz ortasında
Düşündüğünden daha sadesin, Alex Turner’ı* etkilersin sen


Your style, your arms, wrapped in leather, makes me want you forever
But I cannot break this habit, pure anxiety

Tarzın, kolların, deriye sarınmışsın, seni sonsuza kadar istememi sağlıyor
Ama bu huyumdan kurtulamıyorum, saf endişe


Stuck here searching for some words that you might need
Maybe you don’t need them, it’s not what we’re about
And maybe I’ll just slow it down, down, down, down, down

İhtiyacın olabilecek sözcükleri arıyorum kalakaldım burada
Belki onlara ihtiyacın yok, böyle de yapmayacağız zaten
Ve belki de ben ağırdan alacağım

I cannot hold my tongue, you give me much to say
I’m sweating bullets, nervous that you’ll push away

Dilimi tutamıyorum, söyleyecek çok şey veriyorsun bana
Mermi sıkıyorum sanki, senin istemeyeceğin kadar gerginim

And when your eyes catch mine, I know I talk too much
So give me your two lips and baby, I’ll shut up

Ve gözlerin benimkilerle buluşunca, çok konuşuyorum biliyorum
O halde ver bana iki dudağını bebeğim, susayım

Oh baby, I’ll shut up
Oh baby, I’ll shut up
Oh baby, I’ll shut up
(Oh baby, I’ll shut up)

Ah bebeğim, susayım
Ah bebeğim, susayım
Ah bebeğim, susayım
Ah bebeğim, susayım