When the truth is found to be lies
And all the joy within you dies

Gerçeklerin yalan olduğu anlaşılınca
Ve içindeki tüm neşe öldüğünde

Don’t you want somebody to love?
Don’t you need somebody to love?
Wouldn’t you love somebody to love?
You better find somebody to love
Love, love

Seveceğin biri istemez misin?
Seveceğin biri istemez misin?
Aşk için birini sevmez misin?
Sevecek birini bulsan iyi olur
Sevmek, sevmek

When the garden flowers
Baby, are dead, yes and
Your mind, your mind is so full of red

Bahçedeki çiçekler, bebeğim
Öldüğünde, evet ve
Aklın, tamamen kanla kaplandığında

Don’t you want somebody to love?
Don’t you need somebody to love?
Wouldn’t you love somebody to love?
You better find somebody to love

Seveceğin biri istemez misin?
Seveceğin biri istemez misin?
Aşk için birini sevmez misin?
Sevecek birini bulsan iyi olur

Your eyes, I say your eyes may look like his
Yeah but in your head, baby
I’m afraid you don’t know where it is

Gözlerin, gözlerin onun gibi görünebilir diyorum
Evet ama kafanın içinde bebeğim
Korkarım nerede olduğunu bilmiyorsun

Don’t you want somebody to love?
Don’t you need somebody to love?
Wouldn’t you love somebody to love?
You better find somebody to love

Seveceğin biri istemez misin?
Seveceğin biri istemez misin?
Aşk için birini sevmez misin?
Sevecek birini bulsan iyi olur

Tears are running
They’re all running down your breast
And your friends, baby
They treat you like a guest

Gözyaşları akıyor
Hepsi göğsünden aşağı akıyor
Ve arkadaşların bebeğim
Sana misafirmişsin gibi davranıyorlar

Don’t you want somebody to love?
Don’t you need somebody to love?
Wouldn’t you love somebody to love?
You better find somebody to love

Seveceğin biri istemez misin?
Seveceğin biri istemez misin?
Aşk için birini sevmez misin?
Sevecek birini bulsan iyi olur