Fly With Me

Jonas Brothers


If time was still
The sun would never, never find us
We could light up the sky, tonight
I, could see the world through your eyes
Leave it all behind


Eğer zaman dursaydı
Güneş asla, asla bizi bulmazdı
Bu gece gökyüzünü aydınlatabilirdik
Ben, dünyayı senin gözünden görebilirdim
Her şeyi geride bırakıp

If it’s you and me forever
If it’s you and me right now
That’d be alright
Be alright
If we chase the stars to lose our shadow
Peter Pan and Wendy turned out fine
So won’t you fly with me?
Oh, yeah
Gotta fly with me now


Eğer sen ve ben sonsuza dek süreceksek
Eğer sen ve ben şu ansak
Bu iyi olur
İyi olur
Gölgelerimizi kaybetmek için yıldızları takip edersek
Peter Pan ve Wendy iyi yapardı
Öyleyse, benimle uçmayacak mısın?
Oh, evet
Şimdi benimle uçmalısın

Now, the past has come alive
And I’ve been given meaning
And a reason
To give, all I can
To believe, once again


Şimdi , geçmiş canlandı
Ve bana bir anlam
Ve sebep verildi
Verebileceğimin hepsini vermek için
Bir kez daha inanabilmek için

If it’s you and me forever
If it’s you and me right now
That’d be alright
Be alright
If we chase the stars to lose our shadow
Peter Pan and Wendy turned out fine
So, won’t you fly with me?


Eğer sen ve ben sonsuza dek süreceksek
Eğer sen ve ben şu ansak
Bu iyi olur
İyi olur
Gölgelerimizi kaybetmek için yıldızları takip edersek
Peter Pan ve Wendy iyi yapardı
Öyleyse, benimle uçmayacak mısın?

Maybe you were just afraid
Knowing you were miles away
From the place where you needed to be
And that’s right here with me


Belki sen sadece korkmuştun
Kilometrelerce uzakta olduğunu biliyorum
Olman gereken yerden
Ve burası tam benim yanım

It’s you and me forever
You and me right now
I’d be alright
If we chase the stars to lose our shadow
Peter Pan and Wendy turned out fine
So, won’t you fly with me?


Eğer sen ve ben sonsuza dek süreceksek
Şu an sen ve ben
İyi olacağım
Gölgelerimizi kaybetmek için yıldızları takip edersek
Peter Pan ve Wendy iyi yapardı
Öyleyse, benimle uçmayacak mısın?

If it’s you and me forever
If it’s you and me right now
That’d be alright
Be alright
If we chase the stars to lose our shadow
Peter Pan and Wendy turned out fine
So, won’t you fly?

Eğer sen ve ben sonsuza dek süreceksek
Eğer sen ve ben şu ansak
Bu iyi olur
İyi olur
Gölgelerimizi kaybetmek için yıldızları takip edersek
Peter Pan ve Wendy iyi yapardı
Öyleyse, benimle uçmayacak mısın?


Fly
Fly with me


Benimle uç