I feel something coming to the surface
I feel something needs to be exposed
I know that this is all apart of my purpose
It’s a cosmic web that we wove

Bir şeylerin açığa çıktığını hissediyorum
Bir şeylerin açığa çıkması gerektiğini hissediyorum
Bunun amacımın dışında olduğunu biliyorum
Ördüğümüz kozmik bir ağ

I have been hiding my body to protect my soul
All these insecurities, I’ve been hiding that I’m sexual

Ruhumu korumak için bedenimi saklıyordum
Bütün bu güvensizlikler, cinsel olduğumu saklıyordum

So now you know
I’ve been hiding that I’m sexual
So now you know
I’ve been hiding that I’m, hiding that I’m—

Yani şimdi biliyorsun
Cinsel olduğumu saklıyordum
Yani şimdi biliyorsun
Olduğumu saklıyordum, olduğumu saklıyordum…

I’m learning more as I’m dying
I’m more sensitive and more emotional
As I look inside myself, I’m finding this is spiritual

Ölürken daha çok şey öğreniyorum
Daha hassas ve daha duygusalım
Kendi içime baktığımda, bunun manevi olduğunu görüyorum

Ashes slowly rising from the undertoe
Fight or flight, I’m lightning
I’ve been hiding that I’m sexual

Ayak altından yavaşça yükselen küller
Savaş ya da kaç, yıldırım
Cinsel olduğumu saklıyordum

So now you know
I’ve been hiding that I’m sexual
So now you know
I’ve been hiding that I’m sexual

Yani şimdi biliyorsun
Cinsel olduğumu saklıyordum
Yani şimdi biliyorsun
Cinsel olduğumu saklıyordum

As I awaken this curiosity
I еmbrace myself, evеry part of me

Ben bu merakı uyandırırken
Kendimi kucaklıyorum, her parçam

I have been hiding my body to protect my soul
All these insecurities, I’ve been hiding that I’m sexual

Ruhumu korumak için bedenimi saklıyordum
Bütün bu güvensizlikler, cinsel olduğumu saklıyordum

So now you know
I’ve been hiding that I’m sexual
So now you know
I’ve been hiding that I’m sexual
So now you know
I’ve been hiding that I’m sexual
So now you know
I’ve been hiding that I’m sexual

Yani şimdi biliyorsun
Cinsel olduğumu saklıyordum
Yani şimdi biliyorsun
Cinsel olduğumu saklıyordum
Yani şimdi biliyorsun
Cinsel olduğumu saklıyordum
Yani şimdi biliyorsun
Cinsel olduğumu saklıyordum