La, la, la-la, la


Yeah, it’s been a long night and the mirror’s telling me to go home

Evet, uzun bir geceydi ve ayna bana eve gitmemi söyledi
But it’s been a long time since I felt this good on my own (Uh)

Ama ben kendimi iyi hissettiğimden beri uzun zaman oldu (Uh)
Lotta years went by with my hands tied up in your ropes (Your ropes)

İplerinle bağlanan ellerim
Forever and ever, no more (No more)

Sonsuza kadar ve sonsuz , daha fazla yok (daha fazla yok)


The midnight sky is the road I’m takin’

Gece yarısı gökyüzü yollarındayım
Head high up in the clouds (Oh, oh)

Başım yukarıda bulutlarda (oh, oh)

NAKARAT
I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no

Koşmak için doğdum, kimseye ait değilim, oh hayır
I don’t need to be loved by you (By you)

Senin tarafından sevilmeye ihtiyacım yok (senin tarafından)
Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, oh no

Akciğerlerimde ateş, parmaklarımın üzerinde şeytanlar ısırmaz, oh hayır
I don’t need to be loved by you

Senin tarafından sevilmeye ihtiyacım yok
See my lips on her mouth, everybody’s talkin’ now, baby

Onun ağzındaki dudakları görüyorum, herkes şimdi konuşuyor bebeğim
Ooh, you know it’s true (Yeah, yeah)

Ooh, sen doğru olduğunu biliyorsun (Evet, evet)
That I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no

Ben koşmak için doğdum, kimseye ait değilim, oh hayır
I don’t need to be loved by you (Loved by you)

Senin tarafından sevilmeye ihtiyacım yok


She got her hair pulled back ’cause the sweat’s drippin’ off of her face (Her face)
Onun saçını çekti çünkü teri yüzüne düşüyor (onun yüzüne)

Said, “It ain’t so bad if I wanna make a couple mistakes”

”Eğer ben bir çift hata yaparsam çok kötü değil ” dedi
You should know right now that I never stay put in one place

Ben asla bir yerde kalmadığım için sen şimdilik bilmelisin
Forever and ever, no more (No more)

Sonsuza kadar ve sonsuz, daha fazla yok (daha fazla yok)


Oh
I don’t hide blurry eyes like you

Ben gözlerindeki gibi bulanıklığı gizleyemem
Like you

Senin gibi


La, la, la-la, la
La, la
You know it’s true, you know it’s true

Sen doğruyu biliyorsun, sen doğruyu biliyorsun
Loved by you

Senin tarafından sevildiğini