Chainsaw

Nick Jonas 

I’ll take a chainsaw to the sofa
Where I held your body close for so long, so long
Walk in the house, lights are off
In the closet by the door, there’s your coat

Testereyi kanepeye götüreceğim
Bedenini uzun süre tuttuğum yere, uzun süre
Eve giriyorum, ışıklar kapalı
Kapının yanındaki dolapta montun var

I wasn’t thinking of you before
Too many rooms in this house, so I keep going out
What the hell is that about?
We gotta find a way to be okay

Daha önce seni düşünmüyordum
Bu evde çok fazla oda var , bu yüzden hepsine tek tek girip çıkıyorum
Bunlar ne içindi?
İyi olmanın bir yolunu bulmalıyız

And maybe I’ll just take a chainsaw to the sofa
Where I held your body close for so long, so long
I’m gonna break the fucking china
‘Cause it’s just one more reminder you’re gone, you’re gone

Belki sadece testereyi kanepeye götüreceğim Bedenini uzun süre tuttuğum yere , uzun süre Lanet çiniyi kıracağım
Çünkü o senin gittiğini hatırlatmak için olan bir şey, senin gittiğini

When I get home, TV on
Drink in my glass, better make it strong
Some nights wanna fill this space
The tight dress and a pretty face
Keep finding things that you left on purpose
Did you plan that your timing’s perfect
Gotta find a way to be okay

Eve geldiğimde , televizyon açık
Bardağımdan içki içiyorum, daha güçlü olacağım
Bazı geceler bu boşluğu doldurmak istiyorum Dar elbise ve sevimli bir yüzle
Bilerek bıraktığın şeyleri bulmaya devam ediyorum
Mükemmel zamanlamanı planlamış mıydın?
İyi olmanın bir yolunu bulmalıyım

And maybe I’ll just take a chainsaw to the sofa
Where I held your body close for so long, so long
I’m gonna break the fucking china
‘Cause it’s just one more reminder you’re gone, you’re gone

Belki sadece testereyi kanepeye götüreceğim Bedenini uzun süre tuttuğum yere , uzun süre Lanet çiniyi kıracağım
Çünkü o senin gittiğini hatırlatmak için olan bir şey, senin gittiğini

We were building brick by brick
Now it’s just a quicksand home, yeah
So I’ll take a chainsaw to the sofa
Where I held your body close for so long, so long
I could put a sign in the lawn
But it’d mean that I would wanna let you go
And I don’t wanna let you go
I could put a sign in the lawn
But it’d mean that I would wanna let you go
And I don’t wanna let you go

Tuğla tuğla inşa etmiştik
Şimdi bu ev sadece bir bataklık , evet
Bu yüzden testereyi kanepeye götüreceğim Bedenini uzun süre tuttuğum yere , uzun süre
Çimlere bir işaret koyabilirdim
Ama bu gitmene izin vermek istediğim anlamına gelirdi
Ve ben gitmene izin vermek istemiyorum
Çimlere bir işaret koyabilirdim
Ama bu gitmene izin vermek istediğim anlamına gelirdi
Ve ben gitmene izin vermek istemiyorum

I’ll take a chainsaw to the sofa
Where I held your body close for so long, so long
I’ll burn everything that binds us
Take a lighter to the mattress and run

Testereyi kanepeye götüreceğim
Bedenini uzun süre tuttuğum yere , uzun süre Bizi bağlayan herşeyi yakacağım
Yatağına çakmak atacağım ve kaçacağım

We were building brick by brick
Now it’s just a quicksand home, yeah
So I’ll take a chainsaw to the sofa
Where I held your body close for so long, so long
Yeah, so long

Tuğla tuğla inşa etmiştik
Şimdi bu ev sadece bir bataklık , evet
Bu yüzden testereyi kanepeye götüreceğim Bedenini uzun süre tuttuğum yere , uzun süre
Evet, uzun süre