nina nesbitt colours of you türkçe çeviri

You’re falling leaves the first day of winter
West London streets, clear blue skies
You’re Hyde Park gate on the first day you met me
The smell of smoke from chestnut stalls as we parted ways

Kışın ilk günü yapraklarını döküyorsun
Batı Londra sokakları, açık mavi gökyüzü
Benimle tanıştığın ilk gün Hyde Park kapısısın
Yollarımız ayrılırken kestane tezgahlarından gelen duman kokusu

You’re green lights when we’re driving after midnight
Those blue eyes that I know I won’t forget
And they might only see you in black and white
But I never do
I’m in love with the colours of you

Gece yarısından sonra araba sürerken yeşil ışıklarsın
Unutmayacağımı bildiğim o mavi gözler
Ve başkaları seni sadece siyah beyaz görebilirlerler
Ama ben asla yapmam
Senin renklerine aşığım

I’m in love with the colours
Oh, I’m in love with the colours
I’m in love with the colours of you

Renklere aşığım
Ah renklere aşığım
Senin renklerine aşığım

You’re brown-eyed girls
Cobain meets Morrissey
Red wine and cigarettes
As you watch me paint
You’re hip hop beats, hot leather seats
Quick fire words and great white teeth
You’re a lifetime in memories
That could easily break me

Sen kahverengi gözlü kızlarsın
Cobain’ın Morrissey ile tanışmasısın
Kırmızı şarap ve sigara
Beni boyarken izlerken
Sen hip hop ritimlerisin, sıcak deri koltuklar
Hızlı ateşli sözler ve harika beyaz dişler
Anılarda bir ömürsün
Bu beni kolayca kırabilir

You’re late nights when we’re laying in the blue light
It’s those times that I know I won’t forget (Never will forget)
And they might only see you in black and white
But I never do
I’m in love with the colours of you

Gece yarısından sonra araba sürerken yeşil ışıklarsın
Unutmayacağımı bildiğim o mavi gözler
Ve başkaları seni sadece siyah beyaz görebilirlerler
Ama ben asla yapmam
Senin renklerine aşığım

I’m in love with the colours
Oh, I’m in love with the colours
I’m in love with the colours of you
I’m in love with the colours
Oh, I’m in love with the colours
I’m in love with the colours of you

Renklere aşığım
Ah renklere aşığım
Senin renklerine aşığım
Renklere aşığım
Ah renklere aşığım
Senin renklerine aşığım

When I met you we were just two outlines on a page
Now it’s a masterpiece we’ve made

Seninle tanıştığımda bir sayfada sadece iki anahattık
Şimdi yaptığımız bir başyapıt

And I’m in love with the colours
Painting pictures with the colours
Falling for all the colours of you
And I’m in love with the colours
So in love with the colours
So in love with the colours of you
Ooh-ooh-ooh-ooh
It’s the perfect view
I’m in love with the colours of you

Ve ben renklere aşığım
Renklerle resim yapmaya
Senin tüm renklerine düşüyorum
Ve ben renklere aşığım
Renklere çok aşığım
Yani senin renklerine aşığım
Ooh-ooh-ooh-ooh
Bu mükemmel görünüm
Senin renklerine aşığım