Red – Not Alone

Slowly fading away

Yavaş yavaş solup gidiyorsun
You’re lost and so afraid

Kaybolmuş ve çok korkmuşsun
Where is the hope in a world so cold?

Böylesine soğuk bir dünyada umut nerede?
Looking for a distant light

Uzaktakiışıklara bakıyorsun
Someone who can save a life

Bir hayatı kurtarabilecek birine
Living in fear that no one will hear your cry

Hiç kimsenin ağlamanı duymayacağı korkusuyla yaşıyorsun
(Can you save me now?)

Şimdi beni kurtarabilir misin?

I am with you

Ben seninleyim
I will carry you through it all

Her şeyde sana destek olacağım
I won’t leave you, I will catch you

Seni terk etmeyeceğim
When you feel like letting go

Unutulmuş hissettiğinde
‘Cause you’re not, you’re not alone

Çünkü sen değilsin, yalnız değilsin

Your heart is full of broken dreams

Kalbin hayal kırıklıklarıyla dolu
Just a fading memory

Soluk bir anı sadece
And everything’s gone but the pain carries on

Ve her şey geçti ama acısı devam ediyor
Lost in the rain again

Yine yağmurda kaybolmuş
When will it ever end?

Ne zaman sona erecek?
The arms of relief seem so out of reach

Kollarının rahatlaması ulaşılmaz görünüyor
But I, I am here

Ama ben, ben burdayım

I am with you

Seninleyim
I will carry you through it all

Her şeyde sana destek olacağım
I won’t leave you, I will catch you

Seni terk etmeyeceğim
When you feel like letting go

Unutulmuş hissettiğinde
‘Cause you’re not, you’re not alone

Çünkü sen değilsin, yalnız değilsin

And I will be your hope when you feel like it’s over

Ve senin umudun olacağım, her şey bitmiş gibi hissettiğinde
And I will pick you up when your whole world shatters

Ve tüm dünyan başına yıkıldıpında seni elinden tutup kaldıracağım
And when you’re finally in my arms

Ve sen sonunda kollarıma geldiğinde
You’ll look up and see, love has a face

Yukarı bakacak ve göreceksin ki aşkın bir yüzü var

I will carry you through it all

Her şeyde sana destek olacağım
I won’t leave you, I will catch you

Seni terk etmeyeceğim
When you feel like letting go

Unutulmuş hissettiğinde
‘Cause you’re not, you’re not alone

Çünkü sen değilsin, yalnız değilsin

And I will be your hope (you’re not alone)

Ve ben senin umudun olacağım (yalnız değilsin)
And I will pick you up

Senin elinden tutup kaldıracağım
And I will be your hope

Ve senin umudun olacağım
And I will be your hope

Ve senin umudun olacağım

Slowly fading away

Yavaş yavaş solup gidiyorsun
You’re lost and so afraid

Kaybolmuş ve çok korkmuşsun
Where is the hope in a world so cold?

Böylesine soğuk bir dünyada umut nerede?