Falling fast from the heights
(Yüksekten hızla düşerken)
losing grasp of the time
(Zamanı kavramak zorlaşıyor)
trying not to say what I want
(Ne istediğimi söylememeye çalışıyorum)
can’t control myself, cross the line
(Kendimi kontrol edemiyorum, çizgiyi geçiyorum)
gotta hold me back
(Beni geri tut)
crucified if I speak my mind
(Eğer aklımdakini konuşursam bastır beni )
I’ll do what I want
(İstediğimi yapacağım)

Don’t you tell me you’re not
(Bana söyleme)
falling in love, falling in love
(Âşık olmadığını, aşık olmadığını)
Don’t you tell me you’re lost
(Bana kaybolduğunu söyleme)
here in my arms, here in my arms
(Kollarımda ,kollarımda)

Because my heart can’t take it
(Çünkü kalbim dayanamaz)
I’m insecure baby, I’m insecure fighting for love
(Güvensizim bebeğim , aşk için savaşan güvensizim)
Yeah my heart can’t take it
(Evet kalbim dayanamaz)
I’m insecure baby, I’m insecure fighting for us
(Ben güvensizim bebeğim , bizim için savaşan güvensizim)
Reconstruct, sanctify
(Yeniden yap , günahlarından arın)
trust your gut, don’t say goodbye
(İçgüdülerine güven, elveda deme)
I am not someone you give up
(Senden vazgeçecek birisi değilim)
I will love you endlessly
(Durmadan seni seveceğim)
If you open up and let me
(Eğer açar ve bana izin verirsen)
show you I am not who I was
(Bu ben değilim sana kim olduğumu göstereceğim)
Your attention is all that I want, yeah It’s all that I want
(Tek istediğim senin dikkatini çekmek, evet tek istediğim bu)
yeah it’s all that I need
(Evet tek ihtiyacım olan bu)
your attention is all that I want
(Tek istediğim senin dikkatini çekmek )
and I can’t give it up
(Ve vazgeçemem)
no I can’t let you leave
(Hayır gitmene izin veremem)