Are we gonna make it?
Is this gonna hurt?

Oh, we can try to sedate it
But that never works
Yeah

Başaracak mıyız?
Bu acıtacak mı?
Oh, sakinleştirmeyi deneyebiliriz
Ama bu asla işe yaramaz
Evet

I start to imagine a world where we don’t collide
It’s making me sick, but we’ll heal and the sun will rise

Hiç bir araya gelmediğimiz bir dünya hayal etmeye başlıyorum
Bu beni hasta ediyor, ama iyileşeceğiz ve güneş doğacak

If you tell me you’re leaving, I’ll make it easy
It’ll be okay
If we can’t stop the bleeding, we don’t have to fix it
We don’t have to stay
I will love you either way (Ooh-ooh)
It’ll be o—, be okay (Ooh-ooh)

Eğer bana gideceğini söylersen, bunu kolaylaştırırım
İyi olacak
Kanamayı durduramazsak, düzeltmek zorunda değiliz
Kalmak zorunda değiliz
Seni her şekilde seveceğim (Ooh-ooh)
Olacak-, iyi olacak (Ooh-ooh)

Oh, the future we dreamed of
Is fading to black, oh
And, oh, thеre’s nothing more painful
Nothing more painful, oh-woah

Ah, hayalini kurduğumuz gelecek
Siyaha dönüyor, oh
Ve, oh, daha acı verici bir şey yok
Daha acı verici bir şey yok, oh-woah

I start to imaginе a world where we don’t collide
And it’s making me sick, but we’ll heal and the sun will rise

Hiç bir araya gelmediğimiz bir dünya hayal etmeye başlıyorum
Bu beni hasta ediyor, ama iyileşeceğiz ve güneş doğacak

If you tell me you’re leaving, I’ll make it easy
It’ll be okay
If we can’t stop the bleeding, we don’t have to fix it
We don’t have to stay
I will love you either way (Ooh-ooh)
It’ll be o—, be okay (Ooh-ooh)

Eğer bana gideceğini söylersen, bunu kolaylaştırırım
İyi olacak
Kanamayı durduramazsak, düzeltmek zorunda değiliz
Kalmak zorunda değiliz
Seni her şekilde seveceğim (Ooh-ooh)
Olacak-, iyi olacak (Ooh-ooh)

I will love you either way
It might be so sweet
It might be so bitter
I will love you either way
It might be so sweet
It might be so bitter (Ooh-ooh)

Seni her şekilde seveceğim
Çok tatlı olabilir
Çok acı olabilir
Seni her şekilde seveceğim
Çok tatlı olabilir
Çok acı olabilir (Ooh-ooh)

Oh, if the future we’ve dreamed of is fading to black
I will love you either way

Ah, hayalini kurduğumuz gelecek kararıyorsa
Seni her şekilde seveceğim