Ah, look at all the lonely people!
Ah, look at all the lonely people!

Ah, tüm şu yalnız insanlara bak!
Ah, tüm şu yalnız insanlara bak!

Eleanor Rigby
Picks up the rice in the church where a wedding has been
Lives in a dream
Waits at the window
Wearing the face that she keeps in a jar by the door
Who is it for?

Eleanor Rigby
Bir düğünün yapıldığı kilisede pirinçleri topluyor
Bir rüyada yaşıyor
Pencerede bekliyor
Kapının yanında bir kavanozda sakladığı yüzünü giyiyor
Kimin için?

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?

Bütün yalnız insanlar
Hepsi nereden geliyor?
Bütün yalnız insanlar
Hepsi nereye ait?

Father McKenzie
Writing the words of a sermon that no one will hear
No one comes near
Look at him working
Darning his socks in the night when there’s nobody there
What does he care?

Peder McKenzie
Kimsenin duymayacağı bir vaazın sözlerini yazıyor
Kimse yaklaşmıyor
Çalışışına bak
Geceleri kimse yokken çoraplarını örüyor
Ne umurunda?

All the lonely people
Where do they all come from?
All the lonely people
Where do they all belong?

Bütün yalnız insanlar
Hepsi nereden geliyor?
Bütün yalnız insanlar
Hepsi nereye ait?

Ah, look at all the lonely people!
Ah, look at all the lonely people!

Ah, tüm şu yalnız insanlara bak!
Ah, tüm şu yalnız insanlara bak!

Eleanor Rigby
Died in the church and was buried along with her name
Nobody came
Father McKenzie
Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave
No one was saved

Eleanor Rigby
Kilisede öldü ve adı ile birlikte gömüldü
Kimse gelmedi
Peder McKenzie
Mezardan çıkarken elindeki kiri siliyor
Kimse kurtarılmadı

All the lonely people (Ah, look at all the lonely people!)
Where do they all come from?
All the lonely people (Ah, look at all the lonely people!)
Where do they all belong?

Bütün yalnız insanlar (Ah, şu yalnız insanlara bak!)
Hepsi nereden geliyor?
Bütün yalnız insanlar (Ah, şu yalnız insanlara bak!)
Hepsi nereye ait?