All alone, she was livin’ – in a world without an end or beginnin’
Sonu ve başlangıcı olmayan bir dünyada tek başına yaşıyordu
Baby girl was livin’ life for the feelin’
Baby girl hayatı hissetmek için yaşıyordu
But I don’t mind, I don’t mind, oh
Ama benim için bir mahsuru yok, benim için hiç bir mahsuru yok
And all the wrongs she committed
Ve kız yaptığı tüm yanlışlar ile yaşarken
She was numb and she was so co-dependent
Uyuşmuştu ve başka birine ihtiyaç duyuyordu
She was young and all she had was the city
Gençti ve tek sahip olduğu şey şehirdi
But I don’t mind, I don’t mind
Ama benim için bir mahsuru yok, benim için hiç bir mahsuru yok

And I know
Ve biliyorum ki
That she’s capable of anything, it’s riveting
O kız her şeyi yapmaya gücü yetiyor, bu çok büyüleyici
But when – You wake up she’s always gone, gone, gone, oh
Ama sabah uyandığında her zaman gitmiş olur

In the night she hears him calling
Geceliğin adamın onu çağırdığını duyuyor
In the night she’s dancin’ to relieve the pain
Geceliğin acısını dindirmesi için dans ediyor
She’ll never walk away
Bundan asla kurtulamaz
I don’t think you understand
Anladığınızı hiç sanmıyorum
In the night when she comes crawlin’
Geceliğin dizlerinin üstünde sürünerek gelirken
Dollar bills and tears keep fallin’ down her face
Dolarlar ve göz yaşları yüzünden yere düşerken
She’ll never walk away
Bundan asla kurtulamaz
I don’t think you understand
Anladığını hiç sanmıyorum

He sang a song when he did it
Adam kızı taciz ederken bir şarkı söyledi
He was cold and he was so unforgiving
O duygusuz ve çok acımasızdı
Now she dances to the song on the minute
Şimdi kız o şarkıya dakikasında dans ediyor
Yeah, all the time, all the time, oh
Evet; her zaman, her zaman
It make her weak when she hear it
Şarkıyı duyduğunda onu güçsüz yapıyor
And it got her on her knees like religion
Ve onu sanki dinmiş dizlerinin üstüne çöktürüyor
She was young and she was forced to be a woman
O zaman küçücüktü ve kadın olmaya zorlanmıştı
Yeah, all the time, all the time
Evet, her zaman, her zaman

And I know
Ve biliyorum ki
That she’s capable of anything, it’s riveting
O kız her şeyi yapmaya gücü yetiyor, bu çok büyüleyici
But when – You wake up she’s always gone, gone, gone, oh
Ama sabah uyandığında her zaman gitmiş olur

In the night she hears him calling
Geceliğin adamın onu çağırdığını duyuyor
In the night she’s dancin’ to relieve the pain
Geceliğin acısını dindirmesi için dans ediyor
She’ll never walk away
Bundan asla kurtulamaz
I don’t think you understand
Anladığınızı hiç sanmıyorum
In the night when she comes crawlin’
Geceliğin dizlerinin üstünde sürünerek gelirken
Dollar bills and tears keep fallin’ down her face
Dolarlar ve göz yaşları yüzünden yere düşerken
She’ll never walk away
Bundan asla kurtulamaz
I don’t think you understand
Anladığını hiç sanmıyorum

Oh baby
I don’t think you understand
Anladığını hiç sanmıyorum
I don’t think you understand
I don’t think you understand
Oh no, no
I don’t think you understand

In the night she hears him calling
Geceliğin adamın onu çağırdığını duyuyor
In the night she’s dancin’ to relieve the pain
Geceliğin acısını dindirmesi için dans ediyor
She’ll never walk away
Bundan asla kurtulamaz
I don’t think you understand
Anladığınızı hiç sanmıyorum
In the night when she comes crawlin’
Geceliğin dizlerinin üstünde sürünerek gelirken
Dollar bills and tears keep fallin’ down her face
Dolarlar ve göz yaşları yüzünden yere düşerken
She’ll never walk away
Bundan asla kurtulamaz
I don’t think you understand
Anladığını hiç sanmıyorum

Bonus:

The Weeknd’in Starboy, Beauty Behind the Madness, House of Balloons, Thursday, Echoes of Silence, Kiss Land ve The Noise EP. albümlerindeki şarkıların hepsinin çevirilerini altta linkini attığım profilimden bulabilirsiniz.

https://www.muzikbuldum.com/author/yasin