The willow, it weeps today
A breeze from the distance is calling your name
Unfurl your black wings and wait
Across the horizon, it’s coming to sweep you away
It’s coming to sweep you away

Söğüt ağacı gözyaşı döküyor bugün 
Uzaklardan bir meltem senin adını çağırıyor 
Siyah kanatlarını açıp bekle 
Ufuk boyunca seni esip götürmek için geliyor 
Seni esip götürmek için geliyor 

Let the wind carry you home
Blackbird, fly away
May you never be broken again

Bırak rüzgar seni eve götürsün 
Siyah kuş, uçup git 
Böylece bir daha hiç kırılmazsın

The fragile cannot endure
The wrecked and the jaded, a place so impure
The static of this cruel world
Cause some birds to fly long before they’ve seen their day
Long before they’ve seen their day

Kırılgan , katlanamaz 
Harap olmuş ve yorgun, çok kirli bir yer 
Bu zalim dünyanın değişmezliği 
Bazı kuşların hayatlarını yaşayamadan çok önce uçup gitmelerine neden oluyor 
Hayatlarını yaşayamadan çok önce 

Let the wind carry you home
Blackbird, fly away
May you never be broken again
Beyond the suffering you’ve known
I hope you find your way
May you never be broken again

Bırak rüzgar seni eve götürsün 
Siyah kuş, uçup git
Böylece bir daha hiç kırılmazsın
Bildiğin tüm acıların ötesinde
Umarım bir gün kendi yolunu bulursun
Böylece bir daha hiç kırılmazsın

Ascend, may you find no resistance
Know that you made such a difference
And all you leave behind will live to the end
The cycle of suffering goes on
But the memories of you stay strong
Someday I too will fly and find you again

Yüksel, böylece hiçbir karşı koyma bulamazsın 
Böyle bir fark yarattığını bilmelisin 
Ve ardında bıraktığın her şey sonuna kadar yaşayacak 
Acı bir döngü halinde devam ediyor 
Ama seninle ilgili anılar güçlü kalıyor 
Bir gün ben de  uçacağım ve seni yeniden bulacağım 

Let the wind carry you home
Blackbird, fly away
May you never be broken again
Beyond the suffering you’ve known
I hope you find your way
May you never be broken again
May you never be broken again

Bırak rüzgar seni eve götürsün 
Siyah kuş , uçup git 
Böylece bir daha hiç kırılmazsın
Bildiğin acıların ötesinde
Umarım bir gün kendi yolunu bulursun 
Böylece bir daha hiç kırılmazsın
Böylece bir daha hiç kırılmazsın