Conan Gray – Heather (Türkçe Çeviri)

I still remember
Third of December
Me in your sweater
You said it looked better

Hala hatırlıyorum
Aralığın üçünü
Senin kazağın üstümde
Daha güzel durduğunu söyledin

On me, than it did you
Only if you knew
How much I liked you
But I watch your eyes, as she

Bende, senin üzerinde durduğundan
Sadece keşke bilseydin
Senden ne kadar çok hoşlandığımı
Ama ben gözlerini izliyorum, o

Walks by
What a sight for
Sore eyes
Brighter than a
Blue sky
She’s got you
Mesmerized
While I die

Yanından geçerken
Ne güzel görünüyor
Kırgın gözlerin
Daha parlak
Mavi gökyüzünden
O seni büyüledi
Ben ölürken

Why would you ever kiss me?
I’m not even half, as pretty
You gave her your sweater
It’s just polyester, but you like her better
Wish I were Heather

Neden öpesin ki beni?
Yarısı kadar bile, güzel değilim
Ona kazağını verdin
O sadece polyester, ama ondan daha çok hoşlanıyorsun
Keşke Heather olsaydım

Watch as she stands with
Her holding your hand
Put your arm ’round her shoulder
Now I’m getting colder

Elini tutarak yanında duruyorken
İzliyorum onu
Kolunu omzuna yerleştiriyorsun
Şimdi ben yeterince soğuyorum

But how could I hate her?
She’s such an angel
But then again, kinda
Wish she were dead, as she

Ondan nasıl nefret edebilirim ki?
O tam bir melek
Ama sonra tekrardan
Onun ölmüş olmasını diliyorum, o

Walks by
What a sight for
Sore eyes
Brighter than a
Blue sky
She’s got you
Mesmerized
While I die

Yanından geçerken
Ne güzel görünüyor
Kırgın gözlerin
Daha parlak
Mavi gökyüzünden
O seni büyüledi
Ben ölürken

Why would you ever kiss me?
I’m not even half, as pretty
You gave her your sweater
It’s just polyester, but you like her better
I wish I were Heather

Neden öpesin ki beni?
Yarısı kadar bile, güzel değilim
Ona kazağını verdin
O sadece polyester, ama ondan daha çok hoşlanıyorsun
Keşke Heather olsaydım

Wish I were Heather
Wish I were Heather

Keşke Heather olsaydım
Keşke Heather olsaydım

Why would you ever kiss me?
I’m not even half as pretty
You gave her your sweater
It’s just polyester, but you like her better
Wish I were

Neden öpesin ki beni?
Yarısı kadar bile, güzel değilim
Ona kazağını verdin
O sadece polyester, ama ondan daha çok hoşlanıyorsun
Keşke ben