Won’t you come out?
We can paint the town red
Kill a little time
You can sleep when you’re dead
Cause it isn’t over yet
Get it outta your head

Ortaya çıkmayacak mısın?
Biraz eğlenebiliriz
Biraz zaman öldürürüz
Öldüğünde uyuyabilirsin
Çünkü henüz bitmedi
Bunu kafana sok

Chase a couple hearts
We could leave ’em in shreds
Meet me in the gutter
Make the devil your friend
Just remember what I said
Cause it isn’t over yet

Bir kaç kalbi kovala
Onları parçalara ayırabiliriz
Benimle olukta buluş
Şeytanı arkadaşın yap
Sadece söylediğimi hatırla
Çünkü henüz bitmedi

Just remember what I said
Cause it isn’t over yet

Sadece söylediğimi hatırla
Çünkü henüz bitmedi

Say you have a little faith in me
Just close your eyes and let me lead
Follow me home
Need to have a little trust in me
Just close your eyes and let me lead
Follow me home to where the lonely ones roam

Bana birazcık da olsa inandığını söyle
Sadece gözlerini kapat ve sana öncülük etmeme izin ver
Beni eve kadar takip et
Bana biraz güvenmen gerek
Sadece gözlerini kapat ve sana öncülük etmeme izin ver
Beni yalnız olanların dolaştığı eve kadar takip et

Won’t you come out?
I’ve been waiting for you
Holding my breath ’till my body turn blue
We got everything to lose
Yeah, I’m waiting on you

Ortaya çıkmayacak mısın?
Seni bekliyordum
Vücudum maviye dönene kadar nefesimi tutuyorum
Her şeyimizi kaybedebiliriz
Evet, seni bekliyorum

Suns come up and there’s no one else around
Meet me in the shadows while you tell me what you found
You got everything to lose
Yeah, I’m waiting on you

Güneş doğuyor ve etrafta başka kimse yok
Bana ne bulduğunu söylerken gölgelerde buluş
Her şeyimizi kaybedebiliriz
Evet, seni bekliyorum

Say you have a little faith in me
Just close your eyes and let me lead
Follow me home
Need to have a little trust in me
Just close your eyes and let me lead
Follow me home to where the lonely ones roam
To where the lonely ones roam

Bana birazcık da olsa inandığını söyle
Sadece gözlerini kapat ve sana öncülük etmeme izin ver
Beni eve kadar takip et
Bana biraz güvenmen gerek
Sadece gözlerini kapat ve sana öncülük etmeme izin ver
Beni yalnız olanların dolaştığı eve kadar takip et
Yalnız olanların dolaştığı yer

Roam with me
Come down to where all of the others fell
Get lost in the dark to find yourself

Benimle dolaş
Diğer herkesin düştüğü yere in
Kendini bulmak için karanlıkta kaybol

Just remember what I said
No, it isn’t over yet

Sadece dediğimi hatırla
Hayır henüz bitmedi

Say you have a little faith in me
Just close your eyes and let me lead
Follow me home
Need to have a little trust in me
Just close your eyes and let me lead
Follow me home to where the lonely ones roam
To where the lonely ones roam

Bana birazcık da olsa inandığını söyle
Sadece gözlerini kapat ve sana öncülük etmeme izin ver
Beni eve kadar takip et
Bana biraz güvenmen gerek
Sadece gözlerini kapat ve sana öncülük etmeme izin ver
Beni yalnız olanların dolaştığı eve kadar takip et
Yalnız olanların dolaştığı yer

Need to have a little trust in me
Just close your eyes and let me lead
Follow me home to where the lonely ones roam

Bana biraz güvenmen gerek
Sadece gözlerini kapat ve sana öncülük etmeme izin ver
Beni yalnız olanların dolaştığı eve kadar takip et