Here I stand all alone
Have  my mind turned to stone
Have my heart filled up with ice
To avoid its breakin’ twice

Yapayalnız duruyorum işte 
Aklım taşa döndü 
Kalbim buz tuttu 
İkinci kez kırılmasını önlemek için

Thanks to you, my dear old friend
But you can’t help, this is the end
Of a tale that wasn’t right
I won’t have no sleep tonight

Sayende , sevgili eski dostum 
Fakat elinden bir şey gelmez 
Bu gerçek olmayan bir hikayenin sonu
Uyku yok bu gece bana

In my heart, in my soul
I really hate to pay this toll
Should be strong, young and bold
But the only thing I feel is pain

Kalbimde, ruhumda 
Bu bedeli ödemekten gerçekten nefret ediyorum 
Güçlü, genç ve cesur olmalıyım 
Ama hissettiğim tek şey acı

It’s alright, we’ll stay friends
Trustin’ in my confidence
And let’s say it’s just alright
You won’t sleep alone tonight

Sorun değil , arkadaş kalacağız 
Güvenime inan 
Hadi sorun değil diyelim 
Bu gece yalnız uyumayacaksın 

In my heart, in my soul
I really hate to pay this toll
Should be strong, young and bold
But the only thing I feel is pain

Kalbimde, ruhumda 
Bu bedeli ödemekten gerçekten nefret ediyorum 
Güçlü, genç ve cesur olmalıyım 
Ama hissettiğim tek şey acı

With my heart, with my soul
Some guys cry you’ve bought and sold
They’ve been strong, young and bold
And they say, play this song again

Kalbimle, ruhumla 
Alıp sattığın adamlar ağlıyor
Güçlü, genç ve cesur oldular 
Ve onlar :Tekrar çal bu şarkıyı ,dediler 

In my heart, in my soul
I really hate to pay this toll
Should be strong, young and bold
But the only thing I feel is pain

Kalbimde, ruhumda 
Bu bedeli ödemekten gerçekten nefret ediyorum 
Güçlü, genç ve cesur olmalıyım 
Ama hissettiğim tek şey acı