I don’t need your photograph to keep by my bed
Your picture is always in my head
I don’t need your portrait, dear, to bring you to mind
For sleeping or waking dear, I find

Yatağımın yanına koymak için fotoğrafın olmasına gerek yok 
Fotoğrafın her zaman aklımda
Resmine ihtiyacım yok, canım, aklıma gelmen için
Uyumak ya da uyanmak için canım, aklımda buluyorum

The very thought of you
And I forget to do
The little ordinary things
That everyone ought to do

Senin düşünceni
Ve unutuyorum yapmayı 
Küçük sıradan şeyleri
Herkesin yapması gereken

I’m living in a kind of daydream
And I’m happy as a king
And foolish, though it may seem
Why to me, that’s everything

Bir çeşit hayalin içinde yaşıyorum
Ve bir kral gibi mutluyum
Ve aptalım, öyle görünse de 
Neden benim için, bu her şey demek 

The mere idea of you
The longing here for you
You’ll never know
How slow the moments go
‘Til I’m near to you

Senin düşüncen
Sana hasretim burada
Asla bilmeyeceksin
Anın ne kadar yavaş geçtiğini
Ta ki senin yanına gelene kadar 

I see your face in every flower
Your eyes in stars above
It’s just the thought of you
The very thought of you, my love

Her çiçekte senin yüzünü görüyorum
Senin gözlerin yukardaki her yıldızda
Bu senin düşüncen sadece 
Senin düşüncen, aşkım

The mere idea of you
The longing here for you
You’ll never know
How slow the moments go
‘Til I’m near to you

Senin düşüncen
Sana hasretim burada
Asla bilmeyeceksin
Anın ne kadar yavaş geçtiğini
Ta ki senin yanına gelene kadar

I see your face in every flower
Your eyes in stars above
It’s just the thought of you
The very thought of you, my love

Her çiçekte senin yüzünü görüyorum
Senin gözlerin yukardaki her yıldızda
Bu senin düşüncen sadece
Senin düşüncen, aşkım