alok, sigala, ellie goulding – all by myself türkçe çeviri

I lost my own belief
Always somethin’ breakin’ me, was overcome
Walkin’ these lonely streets
Even in good company, I want to run

Kendi inancımı kaybettim
Her zaman beni kıran bir şey, üstesinden gelindi
Bu ıssız sokaklarda yürüyorum
İyi bir birlikteliğim varken bile koşmak istiyorum

But now I’m embracin’ the way I am
I don’t need nobody to hold my hand

Ama şimdi olduğum gibi kendimi kucaklıyorum
Kimsenin elimi tutmasına ihtiyacım yok

I’m doin’ it, doin’ it all by myself
I’m movin’ it, movin’ it all by myself
I’ll be my own motivation
I’ll listen to nothin’ they’re sayin’
I’m lovin’ me, lovin’ me all by myself

Ben yapıyorum, hepsini kendim yapıyorum
Onu hareket ettiriyorum, hepsini kendim hareket ettiriyorum
Kendi motivasyonum olacağım
Söyledikleri hiçbir şeyi dinlemeyeceğim
Kendimi seviyorum, kendimi tek başıma seviyorum

All by myself
All by myself, myself
All by my—

Tek başıma
Tek başıma, tek
Tek başıma

They turned the best of me into my insecurities
They shout so loud
No parties with fake friends
I never wanna blend into the crowd

En iyi yanlarımı güvensizliklerime çevirdiler
Çok bağırıyorlar
Sahte arkadaşlarla parti yok
Asla kalabalığa karışmak istemiyorum

No more goin’ places I don’t bеlong
They’re gonna say I’m selfish, but I’m just strong

Artık ait olmadığım yerlere gitmek yok
Bencil olduğumu söyleyecekler ama ben sadece güçlüyüm

I’m doin’ it, doin’ it all by mysеlf
I’m movin’ it, movin’ it all by myself
I’ll be my own motivation
I’ll listen to nothin’ they’re sayin’
I’m lovin’ me, lovin’ me all by myself

Ben yapıyorum, hepsini kendim yapıyorum
Onu hareket ettiriyorum, hepsini kendim hareket ettiriyorum
Kendi motivasyonum olacağım
Söyledikleri hiçbir şeyi dinlemeyeceğim
Kendimi seviyorum, kendimi tek başıma seviyorum

All by myself
All by my-my-my
All by myself, myself

Tek başıma
Tek başıma, tek
Tek başıma

No more goin’ places I don’t belong
You can say I’m selfish, but I’m just strong
And now I’m breakin’ free from what they wanted me to be
And I’m me, finally, oh

Artık ait olmadığım yerlere gitmek yok
Bencil olduğumu söyleyebilirsin, ama ben sadece güçlüyüm
Ve şimdi olmamı istedikleri şeyden özgürüm
Ve sonunda benim, oh

I’m doin’ it, doin’ it all by myself-self-self
All by myself-self-self-self
I’ll be my own motivation
I’ll listen to nothin’ they’re sayin’
I’m lovin’ me, lovin’ me all by myself

Ben yapıyorum, hepsini kendim yapıyorum
Kendi kendiöe
Kendi motivasyonum olacağım
Söyledikleri hiçbir şeyi dinlemeyeceğim
Kendimi seviyorum, kendimi tek başıma seviyorum

All by myself, myself
All by myself
All by my-my-my
All by myself, myself
All by myself

Tek başıma, tek
Tek başıma
Tek başıma, tek
Tek başıma, tek
Tek başıma