inna – hello hello türkçe çeviri

Hello hello
Merhaba merhaba

Chest to chest, you and me exposed
Deeper than you could ever know
I guess I’m not what you prefer
Jealous, don’t know what you see in her

Göğüs göğüse, sen ve ben açığa çıktık
Bilebileceğinden daha derin
Sanırım ben senin tercih ettiğin kişi değilim
Kıskanç, onda ne gördüğünü bilmiyorum

Hello hello, can’t you see that
I’m the one you should be chasing?
I’m the one you should be thinking of
Hello hello, can’t you see
I love you right? I’ll treat you good
I’ll do you like nobody else does

Merhaba merhaba, göremiyor musun
Kovalaman gereken kişi benim
Düşünmen gereken kişi benim
Merhaba merhaba, göremiyor musun
Seni seviyorum tamam mı? Sana iyi davranacağım
Seni kimsenin davranmadığı gibi davranacağım

Hello hello, can’t you see that
I’m the one you should be chasing?
I’m the one you should be thinking of
Hello hello, can’t you see
I love you right? I’ll trеat you good
I’ll do you like nobody else doеs

Merhaba merhaba, göremiyor musun
Kovalaman gereken kişi benim
Düşünmen gereken kişi benim
Merhaba merhaba, göremiyor musun
Seni seviyorum tamam mı? Sana iyi davranacağım
Seni kimsenin davranmadığı gibi davranacağım

Nobody else does
Hello hello

Kimsenin yapmadığı gibi
Merhaba merhaba

I feel what you don’t feel for me
Hearts beating, but they never meet
Tell me, are you crazy? Are you blind?
It’s your loss but I’m losing my mind

Benim sevmediğini hissediyorum
Kalpler atıyor, ama asla buluşmuyorlar
Söyle bana, deli misin? Kör müsün?
Bu senin kaybın ama ben aklımı kaybediyorum

Hello hello, can’t you see that
I’m the one you should be chasing?
I’m the one you should be thinking of
Hello hello, can’t you see
I love you right? I’ll treat you good
I’ll do you like nobody else does

Merhaba merhaba, göremiyor musun
Kovalaman gereken kişi benim
Düşünmen gereken kişi benim
Merhaba merhaba, göremiyor musun
Seni seviyorum tamam mı? Sana iyi davranacağım
Seni kimsenin davranmadığı gibi davranacağım

Hello hello, can’t you see that
I’m the one you should be chasing?
I’m the one you should be thinking of
Hello hello, can’t you see
I love you right? I’ll treat you good
I’ll do you like nobody else does

Merhaba merhaba, göremiyor musun
Kovalaman gereken kişi benim
Düşünmen gereken kişi benim
Merhaba merhaba, göremiyor musun
Seni seviyorum tamam mı? Sana iyi davranacağım
Seni kimsenin davranmadığı gibi davranacağım

Hello hello, hello hello
Hello hello, hello hello
Hello hello, can’t you see
I love you right? I’ll treat you good
I’ll do you like nobody else does

Merhaba merhaba, merhaba merhaba
Merhaba merhaba, merhaba merhaba
Merhaba merhaba, göremiyor musun
Seni seviyorum tamam mı? sana iyi davranacağım
Seni kimsenin davranmadığı gibi davranacağım

Hello hello, can’t you see that
I’m the one you should be chasing?
I’m the one you should be thinking of
Hello hello, can’t you see
I love you right? I’ll treat you good
I’ll do you like nobody else does

Merhaba merhaba, göremiyor musun
Kovalaman gereken kişi benim
Düşünmen gereken kişi benim
Merhaba merhaba, göremiyor musun
Seni seviyorum tamam mı? Sana iyi davranacağım
Seni kimsenin davranmadığı gibi davranacağım

Hello hello
Hello hello

Merhaba merhaba
Merhaba merhaba