I seen this guy on a Saturday night
You’re looking good, yeah, you’re shining bright
Seen the girls in their high heeled shoes
Looking for love, they’ve got nothing to lose
Seen the boys in their skinny jeans
Acting out, yeah, they’re living the dream
Feel the weight here upon my shoulders
The world is spinning as I am getting older

Bu adamı bir cumartesi gecesi gördüm
İyi görünüyorsun, evet, parlıyorsun
Kızları yüksek topuklu ayakkabılarıyla gördüm
Aşkı arıyorlar, kaybedecek hiçbir şeyleri yok
Erkekleri dar kot pantolonlarıyla gördüm
Rol yapıyorlar, evet, rüyayı yaşıyorlar
Omuzlarımdaki ağırlığı hissediyorum
Ben yaşlandıkça dünya dönüyor

What happened through these years
All I feel is fear and doubt
What happened to the confidence
I’m older now

Tüm bu yıllar boyunce ne oldu
Tek hissettiğim korku ve şüphe
Özgüvene ne oldu
Şimdi daha yaşlıyım

Where did it all go wrong, my love, where did we fall apart?
Summer in the 70s, living like a king and queen
Looking back on where we are
Where did it all go wrong, my love, where did we drift away?
Walking along the Hudson, singing you my love song
Never let it fade away

Her şey nerede ters gitti aşkım, nereye dağıldık?
70’lerde yaz, bir kral ve kraliçe gibi yaşıyoruz
Nerede olduğumuza bakıyoruz
Nerede yanlış gitti aşkım, nereye sürüklendik?
Hudson boyunca yürüyorum, sana aşk şarkımı söylüyorum
Asla kaybolmasına izin verme

Seen your smile from across that room
All the girls here, they’re looking at you
Seen your face under disco lights
The room is spinning but I feel all right
Time will tell if we’ll be together
I dreamt about it where it didn’t go better
Here I am and there you stand alone, in the dark, no one to romance

O odanın karşısından gülüşünü gördüm
Buradaki bütün kızlar sana bakıyor
Yüzünü disko ışıklarının altında gördüm
Oda dönüyor ama iyi hissediyorum
Birlikte olursak zaman gösterecek
Daha iyi gitmediği bir yerde hayal ettim
İşte buradayım ve orada tek başına duruyorsun, karanlıkta, romantizm yapacak kimse yokken

What happened to the girl I was
I stopped believing in it all
I never realised that life would take my all

Olduğum kıza ne oldu
Hepsine inanmayı bıraktım
Hayatın her şeyimi alacağını asla fark etmedim

Where did it all go wrong, my love, where did we fall apart?
Summer in the 70s, living like a king and queen
Looking back on where we are
Where did it all go wrong, my love, where did we drift away?
Walking along the Hudson, singing you my love song
Never let it fade away

Her şey nerede ters gitti aşkım, nereye dağıldık?
70’lerde yaz, bir kral ve kraliçe gibi yaşıyoruz
Nerede olduğumuza bakıyoruz
Nerede yanlış gitti aşkım, nereye sürüklendik?
Hudson boyunca yürüyorum, sana aşk şarkımı söylüyorum
Asla kaybolmasına izin verme

Running down where they twinkle on Broadway
Young and naïve and we were so damn reckless
Looking through the lovers and you don’t know who you are, are
Now I know that there’s nothing I’d change
We were running riot, we were playing the game
True love is only something you hear in the songs
It doesn’t really last that long

Broadway’de parıldadıkları yerde koşardık
Genç, saf ve çok umursamazdık
Aşıklara bakıyorsun ve kim olduğunu bilmiyorsun
Şimdi değiştireceğim hiçbir şeyin olmadığını biliyorum
İsyan çıkarıyorduk, oyunu oynuyorduk
Gerçek aşk sadece şarkılarda duyduğun bir şey
Gerçekte o kadar uzun sürmüyor

Where did it all go wrong, my love, where did we fall apart?
Summer in the 70s, living like a king and queen
Looking back on where we are
Where did it all go wrong, my love, where did we drift away?
Walking along the Hudson, singing you my love song
Never let it fade away

Her şey nerede ters gitti aşkım, nereye dağıldık?
70’lerde yaz, bir kral ve kraliçe gibi yaşıyoruz
Nerede olduğumuza bakıyoruz
Nerede yanlış gitti aşkım, nereye sürüklendik?
Hudson boyunca yürüyorum, sana aşk şarkımı söylüyorum
Asla kaybolmasına izin verme